Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 27. jūnijs, 2016
Jaunumi
 

PLF ģenerālsekretāra paziņojums par Latvijas sinodes (03.06.2016.) lēmumu
07.06.2016

PLF rūp sekas, ko sinodes lēmums radīs LELB divpusējām un daudzpusējām attiecībām, ņemot vērā to, ka piecās secīgās asamblejās PLF dalībbaznīcas noteica savu kopējo mērķi iekļaut sievietes ordinētā kalpošanā.

Lasīt vairāk ...


Rīgā notika pirmā LELBāL Sinode!
01.06.2016

Šā gada 31. maijā Rīgā notika Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas Sinode un Sinodei veltītais svinīgais dievkalpojums.

Lasīt vairāk ...


VAI BĪBELE IR PRET SIEVIEŠU ORDINĀCIJU? Indulis Paičs
30.05.2016

Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs izvērtē bibliskās rakstu vietas PAR un PRET sieviešu ordināciju. "Uzskatīt, ka vīriešu dzimums ļauj labāk reprezentēt Kristu, pamatojas patvaļīgā dzimuma (drīzāk –dzimtes) izcelšanā pār citām īpašībām. Varbūt tad Kristu pilnvērtīgi var reprezentēt tikai ebreju tautības, aramiešu valodā runājošs cilvēks?"

Lasīt vairāk ...


"Tev nebūs tā Kunga sava Dieva Vārdu nelietīgi velti valkāt," LELBĀL bīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis atgādina Jānim Vanagam
25.05.2016

„Tev nebūs tā Kunga sava Dieva Vārdu nelietīgi velti valkāt, jo tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.“ 1. bauslis, 2. Mozus grāmata 20:7

Lasīt vairāk ...


Karla Ferdinanda Vilhelma Valtera (1811–1887) Vasarsvētku sprediķis (fragments)
14.05.2016

Tātad bēdas mums cilvēkiem, ja nebūtu citas Pashā atklāsmes! Bet slava Dievam mūžībā! Vecās Derības bauslības Pashā ir aizvietota ar jauno, evaņģēlija Pashā, un tas ir noticis šodien.

Lasīt vairāk ...


Liepājas konferences “Sieviešu ordinācija – par un pret” rezolūcija
13.05.2016

2016. gada 6. maijā Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Krusta ev. lut. draudzes rīkota konference “Sieviešu ordinācija – par un pret”. Konferencē piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi. Konferences mērķis bija savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domu apmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu.

Lasīt vairāk ...


Konference Liepājā: “Sieviešu ordinācija – par un pret”
04.05.2016

Konferences mērķis ir savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domapmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu. Aicināti: LELB pārstāvji, LELBāL pārstāvji, LLISTA, LU Teoloģijas fakultāte, Lutera akadēmija, mācītāji, evaņģēlisti, draudžu locekļi. Konference notiks 6. maijā, no plkst. 11.00 – 16.00 Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.

Lasīt vairāk ...


LLSTA kopā ar LELBĀL pārstāvjiem tikās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju
02.05.2016

Trešdien, 27. aprīlī, Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības pārstāves kopā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas pārstāvjiem tikās ar Pasaules Luterāņu federācijas delegāciju. Tikšanās iemesls – sieviešu ordinācijas jautājums Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Lasīt vairāk ...


Kalpjot bēgļiem tolaik un tagad [stāsts par latviešiem]
24.04.2016

Fotogrāfijā pa kreisi - vēlēti diakoni un oficieri Britu zonas Augustdorfā, Rietumvācijā. Foto: PLF arhīvfoto

Lasīt vairāk ...


18. maijā notiks diskusija par dokumentu "Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos" 24.04.2016

Šā gada 18. maijā Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti un Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas aicina uz publisku diskusiju par Pasaules Luterāņu federācijas dokumentu "Nostāja par taisnīgumu dzimumu jautājumos".

Diskusija norisināsies Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekanāta zālē.


Arhīvs
2016 (21)   
2015 (72)   
2014 (61)   
2013 (33)