Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Bībele / Priesterība JD vēstulēs
 

Jēzus Kristus - Augstais priesteris pēc Melchezedeka kārtas

 Vēstule ebrejiem 3:1-5:10

Referāts "Kristus priesterība VD pravietojumos", Laila Čakare, mag.theol.


Kristus - stūra akmens un visu ķēnišķā priesterība

Pētera pirmā vēstule 2: 1-10


Mācītāju atbildība

Jēkaba vēstule 3:1-12


Dieva bērni

Jāņa pirmā vēstule 3:1-5:12