Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Bībele / Sievietes Apustuļu darbos
 

Sievietes Apustuļu darbos

Sievietes saņem Sv. Garu un pravieto

Apustuļu darbi 1:14

Apustuļu darbi 2:17-18

Apustuļu darbi 2:17-18

Apustuļu darbi 21:9

Mācekle Tabita

Apustuļu darbi 9:36-43

Mājas draudzes vadītāja Lidija

Apustuļu darbi 16:13-15, 16:40

Misionāru pāris Priskila un Akvila

Apustuļu darbi 18:1-3; 18:18-19; 18:24-28