Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Bībele / Sievietes Pāvila vēstulēs
 

Sievietes Pāvila vēstulēs

 

Visi ir viens Kristū

 

Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem 3:26-29

Apustuļa Pāvila vēstule kolosiešiem 3:10-11


Misionāre Priskilla un vīrs Akvila

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:3

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 16:19

Apustuļa Pāvila 2. vēstule Timotejam 4:19


Diakones

 

Diakone un draudzes vadītāja Foiba

Diakonu īpašības

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:1-3,6,12

Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:8-12


Apustuļiem pielīdzināma - Jūnija

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:7

Bībeles komentāru apkopojums

Fragments no Bailey K. "Sievietes Bībelē", Theology Matters, Vol.6, no.1, 2000


Atraitnes

Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:3-16

 1Tim 5:3–16 ekseģēze. Ilze Stikāne


Presbiteres

 

Apustuļa Pāvila vēstule Titam 2:3-5

Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 5:3-5


Pūlējušās tā Kunga labā

 

 

Marija

Trifains un Trifoza

Persida

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:6

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:12

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 16:12


Sievām jācieš klusu

Subordinācija pamatota radīšanas kārtībā

 

Apustuļa Pāvila 1. vēstule Timotejam 2:9-15, Eksegēze, prof. T. Šrams 

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 11:2-16, Eksegēze, prof. T. Šrams

Apustuļa Pāvila vēstule efeziešiem 5:21-6:9

1.Tim. 2:12, ekseģēze A. Lavrinoviča, stud.mag. theol.
Jauns radījums Kristū

 

 

 

Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5:14-20

Apustuļa Pāvila vēstule kolosiešiem 3:1-15

Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem 6:12-18

Apustuļa Pāvila vēstule efeziešiem 4:21-25

Pāvila darbi un Tekla. Teklas "paškristīšanās" - Ilze Stikāne.  

Pāvils ārpus kanoniskajā literatūrā