Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Bībele / Sievietes VD
 

 

Radīšanas stāsti

I Mozus grāmata 1. un 2. nodaļa

        

Ekseģēze „radīšanas stāsti (1.Moz 1,1-2,3 un 1.Moz 2,4-25)” Dr.Theol. Dace Balode 

 


Grēkā krišana

I Mozus grāmata 3. nodaļa

 


Ciltsmātes

Sāra

Rebeka

Rāhele

I Mozus grāmata 11:29-32

I Mozus grāmata 25:21-24

I Mozus grāmata 29:16-31

I Mozus grāmata 12:1-5, 11-20

I Mozus grāmata 26:6-11

I Mozus grāmata 30:1-8

I Mozus grāmata 16. nodaļa

 

I Mozus grāmata 30:22-23,

I Mozus grāmata 17. nodaļa

 

 

I Mozus grāmata 18. nodaļa

 

 

I Mozus grāmata 20. nodaļa

 

 

I Mozus grāmata 21. nodaļa

 

 

I Mozus grāmata 23. nodaļa

 

 

 


Ķēniņiene Estere

Esteres grāmata 2:5-20

Esteres grāmata 4:4-17

Esteres grāmata 5:1-14

Esteres grāmata 7:1-10

Esteres grāmata 9:12-32

 

 


Sievietes pravietes

Mirjama

Debora

Hilda 

II Mozus grāmata 15:20-21

Soģu grāmata 4:4-9, 14

2. Ķēniņu grāmata 22:14-20

IV Mozus grāmata 12:1-2

Soģu grāmata 5:1, 7

 


Sievietes lūdzējas un atklāsmes saņēmējas

Anna

Rebeka

Simsona māte

1. Samuēla grāmata 1. nodaļa

I Mozus grāmata 25:21-24

Soģu grāmata 13:3-5, 9-10, 22-24

1. Samuēla grāmata 2:1-10

 

 


Sievietes šķīstība/nešķīstība

III Mozus grāmata 12:2-8

 

 

 

 

Sievietes dievkalpojumos

II Mozus grāmata 38:8

Psalmi 68:25- 26

Pravieša Nehemijas grāmata 7:67


Gudrības tradīcija

 

Salamana pamācības 8:1-11

Salamana pamācības 8:12-21

Salamana pamācības 8:22-36

Salamana pamācības 9:1-6


Sievietes Jēzus dzimtas kokā

 

Tamāra

Rahaba

Rute

Batseba

Mateja evaņģēlijs 1:3

Mateja evaņģēlijs 1:5

Mateja evaņģēlijs 1:5

Mateja evaņģēlijs 1:6

I Mozus grāmata 38:6-30

Jozuas grāmata  2:1-24

Rutes grāmata 1:1-4:22

2. Samuela grāmata 11:1-27