Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
sestdiena, 06. jūnijs, 2020
Par mums / Notikumi
 

Apmācību seminārs
13.04.2010


2010. gada 13. un 14.aprīlī Rīgā, Kleistos, viesu namā "Dubultmuiža" notika LLSTA apmācību seminārs. Seminārā piedalījās  LLSTA biedres Vaira Bitēna, Sarmīte Fišere, Dace Jaunzeme-Grabe, Agnese Kapče, Vija Klīve, Rudīte Losāne, Aida Prēdele, Ieva Kļaviņa-Puriņa, Līga Puriņa-Purīte, Railvija Rozīte, Agrita Staško, Ilze Tenisone, Kristīne Vanaga, Daiga Ummere, Ieva Zeiferte, viesklausītāja Valda Grīnvalde-Šakurova. Sadraudzības mielastā piedalījās viesi LU docente Dace Balode un LBDS mācītājs Jānis Balodis.

Divu dienu seminārā ar priekšlasījumiem uzstājās seši lektori: Dr. theol. Tim Schramm no Hamburgas, Lielbritānijas Luterāņu baznīcas bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga, LELBĀL prāveste Ieva Graufelde,  LELB mācītājs Dr. ph. Aigars Dāboliņš, LELBĀL arhibīskaps Elmārs E. Rozītis, LU maģistra studiju programmas vadītājs Dr. phil. Valdis Tēraudkalns.

Apskatāmo tēmu lokā ietilpa: Svēto Rakstu vietu eksegēzes, kuras tradicionāli tiek lietotas pret SO; feminisma problēma filozofijā un teoloģijā; ekumēnisko dokumentu, kuri ir vēsturiski svarīgi SO tradīcijai luteriskajās Baznīcās, pārskats un analīze; PLF darbs un gatavošanās 2010. gada asamblejai Štutgartē; SO  mūsdienu diskusijas par garīgo amatu;  SO prakse LELBĀL:  vēsture un šodiena. 

13. aprīļa vakarā sadraudzības mielastā I. Zeiferte semināra dalībniekiem prezentēja LLSTA topošo elektronisko mājas lapu, kas pārsteidza ar apkopoto materiālu daudzumu, un R. Losāne iepazīstināja ar savu kalpošanas darbu Iļģuciema sieviešu cietumā.

Seminārs noslēdzās 14. aprīlī ar dievkalpojumu, kurā kalpoja arhibīskaps E. E. Rozītis un četras LELB mācītājas Vaira Bitēna, Sarmīte Fišere, Aida Prēdele un Railvija Rozīte. Pēc dievkalpojuma 20 gadu ordinācijas jubilejā tika sveikta mācītāja emeritus Aida Prēdele.

Šāda veida tālākizglītības semināri ir plānoti reizi pusgadā, lai veidotu sadraudzību, izglītotos un LLSTA biedres stiprinātos pastāvēt apstākļos, kuri pašreizējā brīdī  LELB ir nelabvēlīgi sieviešu ordinācijas piekritējiem.


Ielādēju


      Atpakaļ