Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 21. jūnijs, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Dzeja
 

Kāds izcils latviešu teologs sacījis: "Teoloģija atrodas starp zinātni un poēziju."

Dzeja pauž mūsu ilgas, mūsu sāpes, mūsu pieredzi un nodod to emocionālo vēstījumu, kuru citādi nemaz nav iespējams paust. Mēs nekautrējamies diskutēt par šo teoloģiski sarežģīto sieviešu kalpošanas jautājumu arī dvēseles valodā.

Mēs esam dzīvi cilvēki, un mēs esam sievietes. Tādēļ mēs vēlamies jūs uzrunāt arī dzejas valodā.

Dzeja ne vienmēr "glauda pa spalvai", taču tā ir pietiekami emocionāli inteliģenta, lai nevienu neaizvainotu.
Mūsu vidū ir vairākas dzejnieces: gan tās, kurām iznākuši dzejoļu krājumi, gan tās, kuras "tur sveci zem pūra". Mēs visas esam teoloģes un tādēļ arī dzejnieces, jo teoloģija atrodas starp zinātni un poēziju.


Dzeja par sievieti, Rudīte Losāne