Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 21. jūnijs, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Sprediķi
 

2012. gada 17. decembris - III Adventa svētdiena - "Un tomēr, jājautā, vai mēs kā kristieši aizvien pildam savu misiju pasaulē, kur veikalnieku un Ziemassvētku vecīšu balsis itin spilgti, spoži un skaļi aicina tikai iepirkties." Citāts no LELBĀL prāvestes Laumas Zuševicas sprediķa "Kristus bērna zīmes Ziemassvētkos" 


2012. gada Ziemsvētku vakars - "Kaut reizi gadā būt kā bērniem un nolaisties no savas gudrības augstumiem, atteikties no savas garīgās un laicīgās pieredzes bagātības, izkāpt no ārpus uzspiestiem un paša radītiem stereotipiem, kuri mums šķiet kā mūsu patvērums un sargs, bet patiesībā ir skarbs cietums." LLSTA valdes priekšsēdētājas Rudītes Losānes uzruna "Ziemsvētku vēsts nepaklausīgajiem". 

 

 

 LELBA Pārvaldes priekšnieces prāv. Laumas Zušēvicas Lieldienu vēstījums LELBA draudzēm - Atslēgas Kristum un Kristus lieciniekiem.  

 

 LLSTA valdes priekšsēdētājas evaņģēlistes Rudītes Losānes Lieldienu svētruna - Kristus laiks.

 

"Stipru ticību!" savā sprediķī novēl evaņģēliste Valda Šakurova

2011. gada Ziemassvētku laiks  - LLSTA valdes priekšsēdētājas Rudītes Losānes uzruna "Kas ir šis bērns?" 


Mācītājas emeritus Aidas Prēdeles eseja Jo mums ir piedzimis Bērns. Mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem… Jes. 9.nod. 5. pants. Paldies mīļajai mācītājai par šo dāvanu Adventa laikā!  


   Evaņģēlistes Agneses Kapčas sprediķis 2. Pēt. 1:2-11

Evaņģēlistes Rudītes Losānes sprediķis "Kristieša dreskods" Jesaja  58:1-12

Evaņģēlistes Rudītes Losānes sprediķis "Gaisma, pēc kuras tiekties" Jesaja 49:6   

Evaņģēlistes Rudītes Losānes sprediķis "Vai mēs grimstam?" Mat.8:23-26

Bīskapes Janas Jērumas Grīnbergas spediķis Rīgas Kristus ev. lut. draudzē. 2009. gada 2.augustā 

Bīskapes Janas Jērumas Grīnbergas sprediķis Rīgas Kristus ev. lut. draudzē. Templa sagraušana, 24.svētdiena pēc Vasarsvētkiem   

Evaņģēlistes Kristīnes Vanagas sprediķis Rīgas Kristus ev. lut.draudzē,  Par ūdens pārvēršanos vīnā, 2010.17.01. 

Evaņģēlistes  Kristīnes Vanagas sprediķis Rīgas Kristus ev.lut.draudzē. 2009.27.09.

Evaņģēlistes Agneses Kapčes sprediķis "Debesu valstība"  Mt.ev. 13:31-35

LLSTA valdes priekšsēdētājas Rudītes Losānes Sprediķis valsts svētkos "Lai pamati ir stipri!"