Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
LELB vēsture
 


Sieviešu ordinācija Latvijas Baznīcu vēsturē

“Latvijas Baznīcas vēstures priekšmets un uzdevums ir iepazīties un noskaidrot latviešu tautas nākšanu saskarsmē ar kristīgo ticību, ar šīs ticības izplatīšanos un nostiprināšanos, kā arī ar ietekmi un iespaidu, kādu kristīgā ticība ir atstājusi latviešu tautas dzīvē. To darot, mēs nepārtraukti paliekam Latvijas vispārējās vēstures ietvaros, tāpat arī nesaraujami esam saistīti ar visas pasaules kristīgās Baznīcas dzīvi, vēsturi un vēsturi vispār,” sacījis Roberts Feldmanis.

“….. Uzskats, ka Latvijas Baznīcas vēsture no vispārējās Baznīcas vēstures un vispārējās vēstures skatījuma sava apjoma un satura ziņā maznozīmīga, provinciāla, ir nepareizs un liecina par nezināšanu un neizpratni šajā jautājumā. Mēs zinām, ka Latvijas vēsturē ir notikumi, kuriem ir bijusi ne vien liela nozīme Latvijas un latviešu tautas dzīvē un likteņos, bet kuri ir būtiski un spēcīgi ietekmējuši pasaules vēstures notikumu gaitu. Par tiem šinī gadījumā mums nav īpaši jārunā, ja mēs domājam par tādiem notikumiem kā Latvijas kristianizācija, kas novilka robežu starp Austrumiem un Rietumiem uz gadu simtiem kulturālā, reliģiskā, nacionālā ziņā…..” turpina profesors.

Sieviešu kalpošanas jautājums Latvijas Baznīcas vēsturē neaizsākās tikai ar pirmo sieviešu ordināciju LELB 1975.gadā, tas drīzāk bija loģisks turpinājums procesiem un notikumiem gadsimtu gaitā tepat Latvijā, kas nesaraujami saistīti ar procesiem visas pasaules kristīgās Baznīcas dzīvē, par kuriem vēstīts mājas lapas sadaļā Tradīcija.

Pēdējo 15 gadu laikā apturētais sieviešu ordinācijas jautājums nav tikai LELB vēstures jautājums vien, tas ir guvis rezonansi visā plašajā Luteriskajā saimē un arī citās konfesijās. Kā notikumi risināsies tālāk, to rādīs laiks. Katrs mirklis, kurš beidzas, kļūst par jaunāko laiku LELB vēsturi, kuras dalībnieki esam mēs visi.

Lai nekas no šī vēstures veidošanās procesa nepazustu, šīs mājas lapas sadaļas Vēsture mērķis – apkopot secībā vēsturiskos notikumus, kas mūs ir atveduši līdz šodienas situācijai LELB.  

Šajā nodaļā piedāvājam sadaļas Sieviešu kalpošana 18.gs. Sieviešu kalpošana 19.gs. SO 1920-1940 SO 1945-1982 SO1983-1992 SO 1993 -1999 SO 2000-2010