Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
LELB vēsture / Sieviešu kalpošana18.gs.
 

Pirmās, lai arī neordinētās, latviešu sievietes sludinātājas sastopamas 18. gs. Brāļu draudzēs
10.03.2010

Brāļu draudzes jeb Bohēmijas brāļu hernhūtiešu kustība, kuru 1727. gadā dibināja grāfs Nikolajs Ludvigs fon Cincendorgs, bija viena no piētisma atzarojumiem. Piētisms bija atjaunošanās kustība vācu luterānismā, kas, pretstatā ortodoksālajam konfesionālismam, gribēja dot vietu subjektīvismam, individuālajam ticības apliecinājumam un veicināt draudžu locekļu personisko ieguldījumu baznīcas dzīvē.

Lasīt vairāk ...