Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Par mums
 

Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienības galvenais  mērķis - atbalstīt sieviešu teoloģu profesionālo darbību Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā un sabiedrībā.

Sava mērķa sasniegšanā Biedrība pamatojas uz Limas dokumentā atklāto kristīgās kalpošanas izpratni.

Šī mērķa sasniegšanā biedrība veic sekojošus uzdevumus:

  • Organizē izglītojoša rakstura pasākumus (seminārus, konferences, Bībeles stundas, diskusijas u. c.) gan Biedrības ietvaros, gan plašākai sabiedrībai. Šī uzdevuma veikšanai Biedrība sadarbosies ar teoloģiskām augstskolām un citām mācību iestādēm kā Latvijā, tā ārvalstīs.
  • Veic sabiedrības informēšanu par Biedrības darbu un sievietes lomu baznīcā. Biedrība sadarbojas ar masu informācijas līdzekļiem un citām sabiedriskajām organizācijām.
  • Organizē sadarbību ar citām konfesijām, ekumēniskajām kustībām un sabiedriskajām organizācijām pasaulē, piedalās to organizētajos pasākumos un realizē regulāru informācijas apmaiņu.
    Sadarbojas ar Pasaules Luterāņu federāciju un Pasaules baznīcu padomi

Biedrība "Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība" ir dibināta 1995. gadā, pārreģistrēta 2005. gada 23. decembr.

LLSTA apvieno 40 biedres, no tām 7 ir LELB kalpojošas evaņģēlistes, starp tām arī  kapelānes, 1 kalpojoša mācītāja, 1 palīgmācītāja, 1 emeritēta mācītāja; 8 sievietes, kuras reiz bija LELB evaņģēlistes, diakones, kalpojošas studentes, taču ir pametušas LELB tās attieksmes dēļ pret sieviešu ordināciju; 9 ir pēdējos 14 gados emigrējušās latviešu sievietes teoloģes, kuras kļuvušas par mācītājām LELBĀL; 2 ir LELBĀL ordinētas mācītājas, kas atgriezušās dzimtenē, taču nav uzņemtas LELB; 9 ir LELBĀL piederošas emigrācijas latviešu mācītājas, diakones un 2 prāvestes. No visām kopumā 4 ir ieguvušas teoloģijas doktores grādu. LLSTA biedru skaits kopš tās dibināšanas nav gājis mazumā, bet palielinājies un turpina palielināties.

Šajā nodaļā jūs varat iepazīties ar LLSTA valdi, aktuālākajiem notikumiem LLSTA darbībā, apkārtrakstiem, ziedojumiem

LLSTA kontakti:
Sīpeles 15, LV 1058, Rīga
sievietes.teologes@gmail.com