Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Par mums / Kāpēc šī mājas lapa
 

AtbalstsAtbalsts mājas lapai www.sieviesuordinacija.lv

Lai mājas lapa varētu saturiski tapt pilnīgāka un būt tehniski labi uzturēta, ir nepieciešams jūsu atbalsts.

Atbalstu jūs varat sniegt ar:

  • idejām,
  • aizlūgšanām,
  • pētījumiem,
  • dokumentiem,
  • tulkojumiem,
  • atmiņām,
  • rakstiem izdevumos,
  • citām rakstītām liecībām,
  • fotogrāfijām u. c.

Lūgums sūtīt informāciju uz LLSTA e-pasta adresi sievietes.teologes@gmail.com 

Par mājas lapas tehnisko uzturēšanu serverī, tulkošanu u. c. darbiem mums ir jāmaksā, tādēļ varat mūs atbalstīt arī ar ziedojumiem.

Ziedojumi mājas lapai:


LATVIJAS LUTERANU SIEVIESU TEOLOGU APVIENĪBA
Reģistrācijas numurs - 40008011835
Banka - AS Swedbank
Bankas SWIFT kods - HABALV22
Konta numurs - LV68HABA0551012645944
      Atpakaļ