Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
pirmdiena, 27. 09, 2021
Par mums / Kāpēc šī mājas lapa
 

NoteikumiMājas lapas www.sieviesuordinācija.lv lietošanas noteikumi

  1. Lūdzam izturēties ar cieņu pret šajā lapā paustajām idejām arī tad, ja jūs tām nepiekrītat. Katram/katrai ir tiesības uz atšķirīgu viedokli, un tas viņam/viņai var būt ticības pamats.
  2. Citējot mājas lapā ievietoto informāciju, atsauces uz autoriem, avotiem un mājas lapu ir obligātas.
  3. Ja vēlaties ievietot savu pētījumu, rakstu par kādu no pieteiktajām tēmām, sazinieties ar kādu no redkolēģijas pa norādītajiem e-pastiem.
  4. Mājas lapā ievietotās informācijas avoti tiek pārbaudīti, tomēr, pirms citējat nopietnu pētījumu, pārliecinieties par tā autentiskumu.      Atpakaļ