Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 13. aprīlis, 2021
PLF ziņas vecais variants
 

 

Spēcīga pravietiska balss par mieru un taisnīgumu   

 

PLF prezidents piedalās bīskapa Ulriha inaugurācijā Ziemeļvācijā

 

02.09.2013.

Bīskaps Gerhards Ulrihs jau ir stipri uzsvēris, ka ieklausīšanās dažādos viedokļos baznīcā un cieņa pret dialogu ekumeniskajās attiecībās ir nepieciešama, lai stiprinātu vienotību Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur viņš kalpo kā bīskaps.
Bīskaps Dr. Munibs A. Junans, PLF prezidents šīs piezīmes izteica 25. augustā Ulriha ievadīšanā amatā par pirmo nesen izveidotās Ziemeļvācijas baznīcas bīskapu.
Savā apsveikuma runā Junans, kas ir Jordānas un Svētās zemes Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps, teica: „Es gribētu redzēt ciešas attiecības starp Ziemeļvācijas baznīcu, Jordānas un Svētās zemes Evaņģēliski luterisko baznīcu un Dienvidu baznīcām. Papildus es viņam (bīskapam Ulriham) novēlu būt spēcīgai un pravietiskai balsij mieram un taisnīgumam pasaulē.”
Ziemeļvācijas baznīcas pirmās vadības locekļi arī tika inaugurēti amatos šinī dievkalpojumā, kurā piedalījās vairāki baznīcas ekumeniskie partneri. PLF Āfrikas viceprezidents bīskaps Alekss G. Malasusa no Tanzānijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arī piedalījās ceremonijā.
Savā sprediķī bīskaps Ulrihs uzsvēra baznīcas kalpošanas funkciju. „Baznīca tikai tad ir baznīca, kad tā kalpo citiem.” Šie Dītriha Bonhēfera pravietiskie vārdi ir bijuši Pommernas un Meklenburgas baznīcu, tagad arī Ziemeļelbas baznīcu vēsturē aktīvs elements. Tā paliek visu mūsu atbildība: „Ziemeļvācijas baznīca ir baznīca citiem. Kalpošanas baznīca, diakoniska baznīca,” viņš uzsvēra.
Puse no plānotajiem 1500 inaugurācijas apmeklētājiem sekoja ceremonijai uz liela ekrāna ārpus netālā Vecpilsētas tirgus laukuma. Dievkalpojuma beigās baznīca ielūdza dalībniekus uz pieņemšanu, ko apmeklēja ap 1800 viesu.
Ziemeļvācijas Evaņģēliski luteriskā baznīca tika izveidota 2012. gada Vasarsvētkos pēc Meklenburgas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Ziemeļelbas Evaņģēliski luteriskās baznīcas un Pomerānijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas apvienošanās. Ar vairāk nekā 2,2 miljoniem locekļu tā ir trešā lielākā PLF dalībbaznīca Vācijā, kuras teritorija sniedzas no Dānijas robežas līdz Polijas robežām.

 

 

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe

publicēts 04.09.2013.

 

 

 

 

JŪLIJA ZIŅAS NO PASAULES LUTERĀŅU FEDERĀCIJAS

MĀJAS LAPAS www.lutheranworld.org

(tulkojums latviešu valodā un pārpublicēšana, 28.08.2013)

 

Fokuss uz Latīņamerikas notikumiem - reģionālais tīkls vizualizē "sieviešu stāstu" pienesumu 2017. gada Reformācijas svinībām

 

 

Sao Leopoldo/Ženēva, 17.07.2013.

 

      Sieviešu ieguldījums 2017. gada Reformācijas 500 gadu svinībās un sieviešu loma, veidojot Latīņamerikas reģiona luterāņu baznīcas, bija pamattēmas sieviešu teoloģu sanāksmei Brazīlijas dienvidu pilsētā Sao Leopoldo.

      Tiekoties PLF Latīņamerikas un Karību salu (LAC) Sieviešu un dzimumu līdztiesības tīkla ietvaros, 25 sievietes teoloģes no deviņām PLF dalībbaznīcām LAC uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi reģiona baznīcu vēsturē iekļaut "sieviešu stāstus" un pieredzes.

      Savest kopā sievietes teoloģes un darīt redzamas viņu pārdomas ir daļa no PLF Sievietes baznīcā un sabiedrībā (WICAS) reģionālās koordinācijas darba plāna. Līdzīgi kā sieva Lūkas evaņģēlijā iededza gaismu, meklējot pazudušo monētu, tā WICAS 24. – 27. jūnija tikšanās izgaismoja daudzus stāstus par sievietēm, kas bijušas nozīmīgas Latīņamerikas baznīcu dzīvē.

      Ivoni Rihter Reimer, brazīliešu Bībeles pētniece, palīdzēja teoloģēm vizualizēt Bībeles aizmirstās sievietes, daloties ar instrumentiem, kas atklāj viņu darbu un svarīgumu. Viņas pārsprieda sieviešu dalību 16. gs. baznīcas reformācijā un LAC potenciālos plānus darbam ar nesen pieņemto PLF Dzimumu līdztiesības politiku.

PLF padome pieņēma Dzimumu līdztiesības politiku savā jūnija sanāksmē. Gala dokuments būs pieejams septembrī.

Būtisks instruments baznīcas darbam
      Elizabete Arciniegas Sančesa, WICAS Andu reģiona koordinatore un PLF Pasaules kalpošanas komitejas locekle izteica savu cerību, ka PLF politika kalpos kā būtisks instruments baznīcas misijai un kalpošanai.

"Ziņa, ka PLF dalībbaznīcu kopiena ir apstiprinājusi šo politiku, sniedz pierādījumu dzimumu taisnīguma svarīgumam un motivē mūs iekļaut šo jautājumu darbā, ko mēs attīstām mūsu baznīcu dažādās kalpošanās."

Viņa uzsvēra nepieciešamību audzināt PLF politikas dokumenta kopīgu izpratni, ņemot vērā pasaules luterāņu kopienas atšķirīgos kontekstus.

      Atsaucoties uz PLF publikāciju "Tā tas nebūs starp jums! Ticības pārdomas par dzimumu un varu" Arciniegas aprakstīja metodi, ar kādu šis dokuments tika apspriests Kolumbijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kā "brīnišķīgu pieredzi", kas deva telpu gan sievietēm, gan vīriešiem no draudzēm un citām pamatslāņa organizācijām kopā pārdomāt dzimumu attiecības.

      Tā kā vārds "dzimums" vēl arvien provocē zināmas neskaidrības un reizēm ir nevietā lietots, mēs savā baznīcā apspriedām tēmu „attiecības starp vīriešiem un sievietēm”, viņa paskaidroja. Šī pieeja palīdzēja dalībniekiem izteikt un pārdomāt konkrētu nevienlīdzības pieredzi varas attiecībās. "Tas deva dzīvību, miesu un ikdienas pieredzi dokumentā apspriestajiem jautājumiem," viņa piebilda.

      Arciniegas teica, ka viņa cer, ka LAC sieviešu teoloģu tikšanās paliks telpa, kurā pārdomāt dzimumu taisnīgumu un radīt kopīgu stratēģiju PLF dokumentu izmantošanai reģiona baznīcās.

      "Šī telpa palīdz veidot savstarpēju uzticību un motivāciju mūsu ceļā, kā arī stratēģiju kopīgai dzimumu taisnīguma aizstāvībai," viņa uzsvēra.

Dzīvojot baznīcu kopienā
      Rev. Rosangela Stange, kas strādā Brazīlijas Luterāņu konfesijas evaņģēliskās baznīcas dzimumu koordinācijas birojā, teica, ka šī tikšanās dod iespēju LAC sieviešu un dzimumu taisnīguma tīklam kļūt redzamākam reģionālajās baznīcās.

      Process, ko mēs izstrādājām, atceroties feministiskās hermeneitikas principus un izmantojot dzimumu taisnīguma instrumentus, bija pamatā tam, lai veidotu kopīgus teoloģiskus instrumentus, lai atklātu un stāstītu mūsu baznīcu sieviešu stāstus," Stange teica.

      "Grupa izgāja cauri procesam, kas padziļināja mūsu izpratni par to, ko nozīmē būt un dzīvot baznīcu kopienā."

      Sanāksme vienojās par vairākām kopīgām tēmām, ar kurām strādāt reģionā, atļaujot stratēģiju, kas derētu dažādiem kontekstiem. Iniciatīva veicinās izgaismot sieviešu stāstus un pieredzi baznīcās un pievērst uzmanību „viņas stāstiem”*, atzīmējot Reformācijas ceļojuma 500 gadus.

PLF WICAS sekretāra Dr. Elaine Neuenfeldt pasvītroja, ka organizēta un spēcīga sieviešu teoloģu grupa LAC dzimumu taisnīguma tīklā ir priviliģēta telpa, kur būvēt stratēģiju, kā īstenot dzīvē PLF Dzimumu taisnīguma politiku reģionā un publiskot sieviešu teoloģu darbu.

      Neuenfeldt atzīmēja grupas novērojumu, ka Latīņamerikas reģionā sarūk sieviešu skaits ar maģistra vai doktora grādu teoloģijā. "Ir skaidra vajadzība veidot stratēģiju un apvienot pūles, lai motivētu vairāk sieviešu pievērsties augstākajām teoloģijas studijām, un iekļaut dzimumu un feministu teoloģiju teoloģijas studiju programmā," viņa piebilda.


*”Viņas stāsti” (no angļu val. "herstories”. „History” – vēsture, „his story” – viņa, vīrieša stāsts. – Tulk. piez.).

 

Argentīnas baznīca kaļ jaunu virzienu draudžu kalpošanā

      Pirmā IELU luterāņu diakone aicināta kalpot kā mācītāja!


      Buenosairesa, Argentīna/Ženēva, 30.07.2013.

Apvienotā evaņģēliski luteriskā baznīca (IELU) Argentīnā pirmo reizi ir aicinājusi diakoni, mācītu diakonijas kalpošanai, kalpot kā draudzes mācītāju.
      Diakone Marija Elena Parras 1. augustā tiks iecelta par Marijas Magdalēnas Luterāņu baznīcas mācītāju Rezistencijas pašvaldībā Ziemeļargentīnā.
IELU iniciatīvu iedrošināt diakonijas darbiniekus strādāt pastorālajā kalpošanā atbalsta PLF Transformatīvās līderības un labas pārvaldības programma.
      PLF Misijas un attīstības departamenta koordinētās programmas viena no fokusa jomām ir baznīcas ilgtspēja.
      "Diakones Elenas aicinājums ir atbilde izaicinājumam augt kā baznīcai, atverot jaunas kalpošanas vietas un veicinot koncepciju sludināt vārdu holistiskas kalpošanas ietvarā," teica IELU prezidents Rev. Gustavo Gomezs.
      Marijas Magdalēnas draudze atrodas Huana Butista Alberdi kopienā Rezistencijā, Čako provinces galvaspilsētā.
Šī pilsēta tiek uzskatīta par vienu no nabadzīgākajām Argentīnā, tajā vairāk nekā 50% iedzīvotāju dzīvo nabadzībā.
      Gomezs atzīmēja, ka draudzē, kas ir kalpojusi Rezistencijas kopienai pēdējos 20 gadus, ir pamatslāņa diakonijas kalpošana, kas uzsver solidaritāti ar neaizsargātajiem kā baznīcas misijas zīmi.
"Dziļā mīlestība, kas vada kalpošanu, sakņojas Bībeles mācībās un sakramentu izpratnē, kas ir aicinājums pazemīgi kalpot tuvākajam," viņš teica.
"Marijas Magdalēnas baznīca ir avangards, jo tā saprot un pakārto baznīcas agendu Dieva misijai, jo tā atbild uz savu locekļu kritiskajiem izaicinājumiem," piebilda IELU prezidents.
Gomezs paskaidroja, ka lēmums aicināt diakonijas darbinieku kalpot pastorālajā kalpošanā ir iznākums garam izpētes procesam par to, kā savienot dažādas IELU kalpošanas, tanī pašā laikā nodrošinot draudžu ilgtspēju.
"Ir svarīgi, lai ir pareizās dāvanas un resursi," viņš uzsvēra.
PLF Transformatīvās līderības un labas pārvaldības programma atbalsta integrētu pieeju kalpošanai, kas ietver mācīšanos no kolēģiem un fokusējas uz tādiem vadības modeļiem, kas paaugstina baznīcas kapacitāti kalpot savā kopienā, teica Rev. Dr. Patrīcija Kuijati (Cuyatti), PLF Misijas un attīstības departamenta Latīņamerikas un Karību reģiona sekretāre.
"Ir prieks redzēt IELU apliecinot baznīcu kā kopienu, kas ir bagāta ar lajiem un ordinētiem vīriešiem un sievietēm. Visu pieejamo cilvēku dāvanu un talantu izmantošana padara baznīcu ilgtspējīgu veikt Dieva misiju cilvēku vajadzībās," Kuijati atzīmēja.
Elena, kas ir vadījusi projektus un koordinējusi seminārus par diakonijas iesaisti IELU, teica, ka tic, ka viņas pieredze, savedot kopā Latīņamerikas sievietes mācītājas, stiprinās viņas kalpošanu.
Viņa teica, ka Marijas Magdalēnas draudzes aicinājums ir svarīgs solis gan viņai, gan baznīcai. Tomēr, viņa atzīmēja, šī pastorālā kalpošana ir par apņemšanos, kas ir nepieciešama, lai šo soli neuztvertu kā vienkāršotu risinājumu, ko IELU būtu jāpieņem visur.
"Kā baznīcai mūsu izaicinājums ir apzināt mūsu cilvēku dāvanas un kā tās attīstīt, izmantojot tradicionālos līdzekļus, it sevišķi radošus resursus," teica Elena.
"Mani stiprina doma, ka visam ir savs laiks, sava vieta un tas notiek ar iemeslu," viņa beidza.
IELU ir 31 draudze Argentīnā un Urugvajā ar 11 000 locekļu. Tā ir PLF dalībbaznīca kopš 1951. gada.

 

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone

Korektore Mag. Theol. Milda Klampe

 

MAIJA ZIŅAS NO PASAULES LUTERĀŅU FEDERĀCIJAS

MĀJAS LAPAS www.lutheranworld.org

(tulkojums latviešu valodā un pārpublicēšana)

1. Eiropas luterāņi apsola atbalstu diakoniskai kalpošanai par spīti samazinātiem resursiem
2. PLF prezidents apstiprina ticīgo vadītāju vēsturisko aicinājumu "uzņemt svešinieku"
3. „Atbrīvoti Dieva žēlastībā"
4. Labs iemesls luterāņiem un katoļiem slavēt Dievu kopā
5. Kopā kļūstot par labākiem mācekļiem
6. PLF paziņojums par ticības brīvību
 1. Eiropas luterāņi apsola atbalstu diakoniskai kalpošanai par spīti samazinātiem resursiem

Ziņas no reģionālās baznīcu vadību tikšanās

Eiropas luterāņu vadītāji apņēmās turpināt aizstāvēt savus vietējos un globālos kaimiņus, lai gan viņi brīdināja par diakonijas kalpošanas pieaugošo pieprasījumu, kontinentā samazinoties resursiem.

PLF Eiropas baznīcu vadības tikšanās, kas notika Čehijā, Ostravā no 10. līdz 15. maijam, gala dokumentā 80 vadītāji no 38 baznīcām atzīmēja, ka par spīti spēcīgajai tradīcijai, ka baznīcas nodrošina sociālo kalpošanu (diakonia), šis darbs saskaras ar nopietniem izaicinājumiem. "Pieaugošie parādi, pieaugošie bezdarba rādītāji, sevišķi jauniešu vidū, un sarūkošie kopienas resursi ir radījuši lielāku pieprasījumu pēc sociāliem un diakonijas pakalpojumiem," atzina baznīcu vadītāji savā vēstījumā "Ar degsmi par baznīcu un par pasauli".

"Lai gan Eiropa varētu šķist viens vienots sociālpolitisks un ekonomisks reģions, tomēr parādās ekonomiskas plaisas starp bagātiem un nabagiem, sevišķi runājot par migrējošo darbaspēku un marginalizētajiem iedzīvotājiem," viņi atzīmēja.

Finansējuma trūkums ir licis baznīcām atteikties no profesionāliem sociālajiem darbiniekiem un paļauties uz brīvprātīgajiem, atzīmēja luterāņu vadītāji sanāksmē, ko kopīgi uzņēma Čehu brāļu evaņģēliskā baznīca un Silēzijas Augsburgas konfesijas evaņģēliskā baznīca.

Tomēr viņi atzina, ka bibliskais un teoloģiskais fokuss uz cilvēkiem kā radītiem pēc Dieva līdzības (Imago Dei) izaicina viņus pārvērtēt savu diakonijas darbu no atjaunotas perspektīvas.

Diskusijās dalībnieki dalījās diakonisko centienu daudzveidībā, ko baznīcas Eiropā uzņemas: draudze Amsterdamā, Nīderlandē atver savas durvis kaimiņiem kopābūšanai un sadraudzībai; Bādenbādenē, Vācijā un Budapeštā, Ungārijā baznīcas mākslinieki pārdod savus darbus, lai iegūtu naudu, par ko nabadzīgajiem pirkt zāles un pārtiku. Tika minēti citi piemēri no Rīgas, Latvijas, kur diakonijas programma nodrošina 2000 maltīšu nedēļā; Romā, Itālijā baznīcas atver savas durvis nabagiem; Francijā baznīcas locekļi piedalās kā brīvprātīgie valsts vadītās labdarības organizācijās; Zviedrijā baznīcas durvis tiek atvērtas bezdarbniekiem.

"Mēs ticam, ka PLF Eiropas reģionā diakonijai būtu jāietver aktīva loma, koordinējot pasaules kaimiņu aizstāvību," teica Centrālo rietumu, Centrālo austrumu un Ziemeļu reģionus pārstāvošie baznīcu vadītāji.

Trīs reģioni vienojās stiprināt savu sadarbības līmeni, organizējot ikgadēju pan-Eiropas tikšanos par tēmām, kas ir saistošas gan Eiropas, gan globālās luterāņu baznīcu kopienas kontekstā.2. PLF prezidents apstiprina ticīgo vadītāju vēsturisko aicinājumu "uzņemt svešinieku"

Iniciatīva atbalsta bēgļu aizsardzību un veicina starpreliģiju sadarbību

PLF prezidents bīskaps Dr. Munibs A. Junans ir izdevis vēsturiskā rīcības koda deklarāciju, kas uzrunā ticīgo vadītājus, uz ticību balstītas organizācijas un sabiedrības, lai uzlabotu centienus uzņemt un atbalstīt miljoniem bēgļu, valsts iekšienē pārvietotās personas un bezpavalstniecības cilvēkus un nostātos vienoti pret ksenofobiju. "Es pilnībā atbalstu "Uzņemt svešinieku: Apliecinājumi ticīgo vadītājiem"," teica Junans vairāk nekā 150 dalībniekiem, to starpā reliģiskiem vadītājiem, diplomātiem un pārstāvjiem no 25 ticībā balstītām nevalstiskām organizācijām (NVO), 12. jūnijā atverot "Apliecinājumu" dokumentu.

Šo pasākumu organizēja Apvienoto Nāciju Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR) Ženēvā, Šveicē. Deklarācija ir kulminācija Augstā komisāra dialogam par ticību un aizsardzību, ko pagājušā gada decembrī sasauca UNHCR vadītājs Antonio Guterrešs un kuru apmeklēja lielāko ticības grupu pārstāvji un akadēmiķi. Tas noslēdzās ar rekomendāciju izveidot rīcības kodu ticīgo vadītājiem, ko sākotnēji ieteica PLF prezidents un atbalstīja visi dalībnieki. Tam sekoja "Apliecinājumu" melnraksta radīšana no februāra līdz aprīlim, ko veica ticībā balstīto organizāciju un akadēmisko institūciju koalīcija, kas iekļāva PLF, Jesuit Refugee Service, Islamic Relief Worldwide, Pasaules baznīcu padomi un Hebrew Immigrant Aid Society.

Deklarācijas teksts atsaucas uz viesmīlības principiem un vērtībām, kas ir dziļi iesakņojušās visās nozīmīgākajās reliģijās, ieskatot budismu, kristietību, hinduismu, islāmu un jūdaismu. Tiek sagaidīts, ka šo dokumentu izmantos visā pasaulē, lai veicinātu atbalstu bēgļiem un citiem viņu kopienās pārvietotiem cilvēkiem. Kopīgās vērtības koeksistencei un aizsardzībai, komentējot deklarāciju, teica Jordānas un Svētās zemes evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Junans, ir pamatprincipi, kas attiecināmi uz daudzām reliģiskajām tradīcijām. "Es ticu, ka šis ir svarīgi mūsu meklējumos pēc kopīgām vērtībām koeksistencei un aizsardzībai. Reliģijai būtu jābūt daļai no risinājuma," viņš piebilda. Bīskaps uzsvēra, ka reliģiskie iemesli uzņemt un palīdzēt svešiniekiem to vajadzībās "savā saknē nav par labdarību vai ziedojumu došanu. Tie ir par cieņu pret cilvēka godu. Mēs esam aicināti palīdzēt līdzcietības dēļ, jo mums ir kopīga cilvēcība. Mūsu viesmīlībai un mūsu līdzcietībai nevajadzētu citu motīvu."

Dr. Volker Türk, UNHCR Starptautiskās palīdzības nodaļas direktors, aprakstīja dialogu par ticību un aizsardzību kā "interesantu abpusēju atklājumu ceļojumu" arī priekš AN kā sekulāras organizācijas, kas ne vienmēr ir "atvērta saistīties ar reliģiskām kopienām, par spīti faktam, ka 1951. gada Bēgļu konvencijas un arī statūtu saknes nāk no reliģijas pamatvērtībām."

Džeimss D. Tompsons no "ACT for Peace" un viens no sesijas moderatoriem uzsvēra, ka "ticībai ir patiesībā ļoti liela loma cilvēku ikdienas dzīvē, ko ne vienmēr apzināti pazina sekulārie humanitārie darbinieki, tādējādi nonākot situācijā, nezinot par ticības uzskatiem vai vērtībām un atsevišķu jautājumu sensivitāti." Viņš teica – "ticības aklums" ir termins, ko lieto, un tas var nodarīt ievērojamu ļaunumu, polarizējot kopienas. Ir vajadzīga izglītotība par ticību un operacionāla vadība, piebilda Tompsons.

Pareizā rīcība būtu, saka Türk, likt "ticību un aizsardzību priekšplānā". Runājot par aizsardzības problēmām, viņš atzīmēja, ka no ticības kopienām un ticīgo līderiem nākošā pilsoniskās sabiedrības balss būs ļoti svarīga un ietekmīga.

Rabbi Nav Hafetz no Rabbiz for Human Rights, Izraēla, teica, ka apliecinājumu dokumenta svarīgums ir "tajā, ka pirmo reizi mēs noliekam malā mūsu ticību teoloģiskās atšķirības un koncentrējamies uz kopīgo, lai risinātu milzīgu un sāpīgu jautājumu, ar ko šobrīd saskaras visa cilvēce".

Junans atzina, ka AN Augstā komisāra iniciatīva savest kopā reliģiskos vadītājus, lai runātu par ticību un aizsardzību, "ir svarīga ne tikai bēgļu aizsardzībai, bet arī kā praktisks veids, kā veicināt starpreliģiju sadarbību un sapratni. Tās fokuss ir nevis iekšējs mūsos, bet gan ārējs – uz ievainojamu cilvēku viņa vajadzībās."


3. „Atbrīvoti Dieva žēlastībā"

PLF atklāj Reformācijas gadadienas plānus un tēmu

17.06.2013., Ženēva. PLF grib svinēt Reformācijas 500. jubileju 2017. gadā kā globāla kopiena. "Jau tagad dalībbaznīcās ir daudzas aktivitātes. PLF loma ir tās atbalstīt un piedāvāt globālu perspektīvu," pasvītroja Rev. Dr. Valters Altmans 2013. gada 14. jūnijā PLF Padomes sanāksmē.

Altmans runāja kā PLF Sevišķās komitejas "Luters 2017 – 500 Reformācijas gadi" priekšsēdētājs un sniedza komitejas ziņojumu PLF Padomei. Ziņojums piedāvā vērtības un principus PLF aktivitātēm, atzīmējot Reformācijas gadadienu, un iekļauj praktiskas detaļas un procesus, kas jau norisinās. Padome vienbalsīgi apstiprināja ziņojumu. Attiecīgi PLF pamatā koncentrēs tās aktivitātes trijos gados no 2015. līdz 2017. gadam. Galvenie pasākumi būs Padomes tikšanās Vitenbergā 2016. gadā, asambleja 2017. gadā un Reformācijas diena 2017. gadā.

Globāla, ekumeniska un reformācija, kas turpinās

Ziņojums rekomendē padomei trīs satura jomas. Aktivitātes noteiks principi "Reformācija kā pasaules pilsonis", "Ekumeniskā atbildība" un "Reformētās baznīcas ir baznīcas pastāvīgā reformācijā".

"Ekumeniskās attiecības ir Luterāņu identitātes būtiska daļa. Ne kaut kas pievienots," Altmans teica savā prezentācijā. Viņš redz 2017. gadu kā īsto laiku ievākt ekumeniskā procesa augļus un veiksmes. Piemēram, arī Luterāņu un Romas katoļu vienotības komiteja svinēs savu 50. jubileju 2017. gadā.

Svarīgs Altmana jautājums – lai svinības būtu svarīgas arī jauniem cilvēkiem. Kopienas birojs jau strādā pie Globālā jauno reformātu tīkla kā praktiska PLF projekta. Tā ideja paredz, ka PLF dalībbaznīcu jaunieši izmantotu globālos savienojumus, lai visā pasaulē fokusētos uz Reformācijas mantojumu un luterisko identitāti, tanī pašā laikā paši kļūstot par jauniem reformatoriem savās baznīcās.

Tēma "Atbrīvoti Dieva žēlastībā"

Kopā ar ziņojumu padome apstiprināja arī tēmu "Atbrīvoti Dieva žēlastībā", kas vienos visas PLF aktivitātes Reformācijas svinību sakarā. "Tēma," Altmans atzīmēja, "piedāvā vairākas iespējas reflektēt par tādiem jautājumiem, kā, piemēram, atbrīvoti Dieva žēlastībā – no kā un kā dēļ?" Tas veicinātu tālāku izpēti par luterāņu izpratni par taisnošanas doktrīnu vai Lutera "kristieša brīvības" konceptu. "Atbrīvoti Dieva žēlastībā" ir arī PLF 2017. gada asamblejas tēma.

Altmans paskaidroja, ka tēmā ietvertas trīs vieglāk aptveramas apakštēmas:

"Pestīšana – netiek pārdota" izceļ to, ka pestīšana ir Dieva brīva dāvana un to nevar nopirkt. Te ir skaidra kritika par praksi izmantot pestīšanu kā preci "reliģiskajā tirgū".

"Cilvēki – netiek pārdoti" pasvītro to, ka katrs indivīds ir unikāla Dieva paša līdzībā radīta persona un viņa/viņas gods un integritāte ir pilnībā jārespektē. Te var pievērst uzmanību tām sociālajām un ekonomiskajām praksēm, kas rīkojas vardarbīgi pret šo godu.

"Radība – netiek pārdota" izceļ to, ka radība ir tikai uzticēta cilvēkiem. Šī apakštēma aicina uz neeksploatīvu un ilgtspējīgu attieksmi pret radību un nostājas pret tādu resursu kā ūdens padarīšanu par preci.

Reformācijas svinības kā kopienai

Savā prezentācijā Altmans atkal pasvītroja PLF kopienas konceptu: "Lai visas dalībbaznīcas saprot svinību procesus un plānus kā daļu no viņu kopējā ceļa kā globālai kopienai." Tāpēc dalībbaznīcām būtu jāinformē citas par savām idejām un iniciatīvām. Tām vajadzētu arī aktīvi piedalīties PLF programmās: "PLF uzdevums ir globāla izpausme." "Vienotība dažādībā" varētu atrast sevišķu izpausmi 2017. gada Reformācijas dienā, ko vairākums baznīcu svinēs 31. oktobrī. Sevišķā komiteja iesaka noturēt dievkalpojumus visā pasaulē ar PLF liturģiju. Esot patiesiem pret PLF pašizpratni, liturģijai vajadzētu saturēt gan vispārējus, gan konteksta elementus, t. i., elementus, kas ir gan universāli, gan kontekstā ar konkrēto situāciju.

PLF tīkla loma

Uz ziņojuma pamata Kopienas birojs Ženēvā turpinās daudz detalizētāku plānošanu visai PLF kopienai. Tādējādi tas veicinās apmaiņu un koordināciju starp dalībbaznīcām, tātad dalībbaznīcu pārstāvju globāls tīkls būs atbildīgs par Reformācijas svinībām.

Prezentācijas noslēgumā PLF prezidents bīskaps Dr. Munibs A. Junans pateicās Sevišķās komitejas locekļiem un priekšsēdētājam par viņu lielo darbu un nodošanos tam.


4. Labs iemesls luterāņiem un katoļiem slavēt Dievu kopā

Kopīgā darba grupa sāk sagatavošanas darbu 2017. gada liturģiskajam materiālam

Vircburga, Vācija, 21.06.2013. Luterāņu un katoļu liturģijas speciālisti ir soli tuvāk tam, lai sagatavotu dievkalpojumu materiālus 2017. gada Reformāciju svinību kopīgiem ekumeniskiem pasākumiem.

Vircburgā, Vācijā no 28. līdz 31. maijam savu pirmo tikšanos noturēja liturģiskā darba grupa astoņu cilvēku sastāvā no PLF un Vatikāna pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes. Grupā ir pa četriem pārstāvjiem no katras organizācijas, Rev. Anne Burghardt un Monsinjors Dr. Matthias Türk, katrs no savas organizācijas, dala sekretāra pienākumu. Grupai ir uzdots radīt liturģiskos materiālus, kas palīdzētu abām kristīgajām tradīcijām kopā pieminēt 500. Reformācijas jubileju, kas sakrīt ar Luterāņu un katoļu dialoga 50. gadadienu.

Inaugurācijas sanāksme notika pirms Luterāņu un katoļu vienotības komitejas ziņojuma "No konflikta līdz komūnijai" prezentēšanas PLF padomes sanāksmē Ženēvā no 13. līdz 18. jūnijam. Publikācija atzīmē pirmo reizi, kad luterāņi un katoļi kopā stāsta Reformācijas vēsturi. PLF padome apstiprināja arī PLF Sevišķās komitejas ziņojumu "Luters 2017 – 500 Reformācijas gadi", kas piedāvā vērtības un principus, kā atzīmēt Reformācijas svinības, un piedāvā praktiskas detaļas procesos, kas jau notiek luteriskajā kopienā. PLF pamatā koncentrēs savas aktivitātes trijos gados no 2015. līdz 2017. gadam.

Vircburgā darba grupas locekļi vienojās par ekumenisko dievkalpojumu pamatstruktūru un identificēja dažus no pamata Bībeles lasījumiem. Dievkalpojuma materiāli tiek gatavoti, lai piedāvātu ieteikumus kopīgai atcerei globālā un vietējā līmenī, teica Burghardt, PLF ekumenisko attiecību pētniecības sekretāre. "PLF ir paziņojusi, ka Reformācijas 500 gadu jubilejas rīkotājiem ir jābūt ekumeniski atbildīgiem. Tā kā 2017. gads iezīmē ne tikai šo gadadienu, bet arī luterāņu un katoļu dialoga 50 gadus, tas ir labs iemesls noturēt kopīgus luterāņu un katoļu dievkalpojumus," viņa uzsvēra. "Šie dievkalpojumu materiāli, ko gatavojam luterāņiem un katoļiem kopīgai lietošanai 2017. gadā, izteiks prieku par iznākumu, kas iegūts pēc ekumenisko diskusiju dekādēm, meklējot kristiešu vienotību, kā arī atzīšanu, ka caur kristību gan luterāņi, gan katoļi ir saņēmuši Kristus aicinājumu un ir vienoti liecinieki pasaulē," Burghardt atzīmēja. "Grēku nožēlai vēl arvien būtu jābūt dievkalpojumā, lai izteiktu sāpi par sadalīto baznīcu un nožēlu, ka baznīcas ne vienmēr ir palikušas uzticīgas savam kristību aicinājumam," viņa piebilda. Darba grupas nākamā tikšanās notiks decembrī Tallinā, Igaunijā. Mērķis ir sagatavot dievkalpojumu materiālus līdz 2014. gada beigām.


5. Kopā kļūstot par labākiem mācekļiem

PLF ekumeniskā dialoga partneri aicina uz turpmāku sadarbību

Ženēva, 21.06.2013. Nesot sveicienus PLF padomei tās 2013. gada sanāksmē Ženēvā, Šveicē ekumeniskie viesi aicināja turpināt dialogu un sadarbību. Padomes sanāksmes tēma bija "Aicināti par mācekļiem šodienas pasaulē". Savā apsveikumā Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Pasaules baznīcu padomes (PBP) ģenerālsekretārs, atzīmēja, ka tuvojošās PBP 10. asambleja Busānā, Korejas Republikā "Dzīvības Dievs, ved mūs uz taisnīgumu un mieru", atbalso PLF padomes tēmu. Tās abas uzsver vajadzību pēc lūgšanām un pārveidojoša garīguma, viņš teica. "Mēs esam aicināti būt kopā šajā pasaulē taisnīgumā un mierā," Tveit piebilda. PBP ģenerālsekretārs teica, ka PLF gatavošanās Reformācijas 500 gadu svinībām 2017. gadā dod cerību un vīziju kristīgajām tradīcijām kopā dalīties evaņģēlijā.

Rev. Dr. Guy Liagre, Eiropas baznīcu konferences ģenerālsekretārs izteica cerību, ka Reformācijas atcere dotu iespēju kristīgajām tradīcijām Eiropā attīstīt kopēju vīziju par viņu aicinājumu būt Dieva tautai. "Mēs varam būt droši, ka nākotne ir Dieva rokās," Liagre teica. "Lai mums ir drosme ielikt šajās rokās mūsu labāko domāšanu, mūsu vitālo enerģiju un mūsu priekpilnu lūgšanos. Ir nepieciešams stiprināt ekumenisko kristiešu balsi šajā kontinentā."

Rev. Dr. Millers, Globālā kristīgā foruma sekretārs, slavēja PLF par "neaizstājamu lomu aktivizējot un veidojot" forumu. "PLF piedošanas lūgšana un samierināšanās ar menonītiem ir kļuvusi par paraugu foruma dalībniekiem – paraugs, kam sekot daudzās ekleziastiskās attiecībās pasaulē gan starp konfesijām, gan to iekšienē," teica Millers, atsaucoties uz samierināšanās akciju PLF 11. asamblejā 2010. gadā Štutgartē, Vācijā.

Rev. Dr. Setri Nyomi, Reformēto baznīcu pasaules kopienas (WCRC) ģenerālsekretārs teica, ka PLF padomes tēma ir piemērota laikam. "Pasaulē, kurā ir tik daudz sāpju, konfliktu, netaisnības un vardarbības, mūsu aicinājumam būt mācekļiem ir daudz izaicinājumu," Nyomi piebilda. Viņš izteica pateicību PLF par piedalīšanos kopā ar WCRC, PBP un Pasaules misijas padomi (CWM), procesā meklējot jaunu ekonomisku un finansiālu arhitektūru, lai nodrošinātu pilnvērtīgu dzīvi visiem. "Šie meklējumi ir tuvi arī PLF sirdij."

Atsaucoties uz ziņojumu "No konflikta līdz komūnijai", kas tika prezentēts padomes sanāksmē, Monsinjors Dr. Matthias Türk, pārstāvot Vatikāna pontifikālo kristiešu vienotības veicināšanas padomi, uzsvēra, cik tas ir nozīmīgi, ka katoļi un luterāņi var pirmo reizi kopā stāstīt Reformācijas vēsturi. Türk teica, ka vienprātības dokuments parāda, ka, liekot Jēzu Kristu centrā, luterāņi un katoļi var kopā pieminēt Reformācijas 500. gadadienu 2017. gadā. "Mērķis ir nolikt Kristu centrā, nest viņam liecību ar apņēmību pasaulē šodien. To darot, mēs būsim izpildījuši savu pienākumu kā Viņa mācekļi," viņš teica.

Rev. Dr. Čārlzs Evansons no Starptautiskās luterāņu padomes (ILC) atgādināja PLF padomei, ka Kristību Sakraments ir pamats baznīcas vienotībai, piebilstot, ka šim principam būtu jāpievērš vairāk uzmanības. "Nav bijis pietiekami daudz teoloģisku pārdomu par mūsu kristības saišu nozīmi tad un tur, kur rodas teoloģiskas atšķirības. Man šķiet ka mums vajadzētu kopā pacelt šo jautājumu," teica Evansons, izsakot sveicienus ILC priekšsēdētāja bīskapa Hans Jörg Voigt vārdā. Viņš atzīmēja, ka kopīga Reformācijas pieminēšana 2017. gadā dos iespēju "no jauna atklāt luterāņu teoloģijas pamatieskatus un uz tiem būvēt iespējamos nākamos pakāpienus PLF un ILC".

Kanone Alyson Barnett-Cowan, Anglikāņu vienotības, ticības un kārtības direktore, teica, ka luterāņi un anglikāņi tiek aicināti ārā no savas izolētības, lai kalpotu lielākai kopībai. "Šajā pasaulē mēs vienmēr esam konfliktā starp mūsu sabiedrības vērtībām un Dieva valstības vērtībām – un šī konflikta smagumā mums tiek dota žēlastība augt Dieva pazīšanā un mīlestībā un ieraudzīt, kā mēs varam būt labāki mācekļi kopā," teica Barnett-Cowan. Kamēr abas tradīcijas saskaras ar izaicinājumiem, kā interpretēt un dzīvē īstenot evaņģēliju, tām ir jāklausās "mierīgajā klusajā Dieva miera balsī", turpinot iesaistīties viens ar otru un tāpat ar citiem, kam ir atšķirīgs viedoklis. "Anglikāņi ar prieku sagaida iespēju ar jums kopā iet pretim 1517. gada atcerei, datumam, kas ir nozīmīgs visām Kristus baznīcām, sevišķi atgādinot mums par nepieciešamību pastāvīgi atjaunoties un nepieciešamību samierināties, kad mūsu tiekšanās uz evaņģēliju aizved mūs tālu vienu no otra," viņa piebilda.

Dr. J. D. Plüss, Vasarsvētku baznīcu pārstāvis, deva iedrošinājumu PLF tās kristīgajā māceklībā un ekumeniskās iesaistēs, īpaši tās attiecībās ar tiem, kuriem tā nepiekrīt. "Lai tā ir kopīga lūgšana, ka mēs visi patiesi spējam iziet no vienādprātības kopienas, jo mēs esam Dieva žēlastības dalībnieki un mēs gribam uztvert nopietni mūsu aicinājumu būt mācekļiem," Plüss noslēdza.


6. PLF paziņojums par ticības brīvību

Reliģiskā neiecietība ir neizsakāmas vardarbības avots

Ženēva, 20.06.2013. PLF padome savā 2013. gada sanāksmē aicināja tās dalībbaznīcas un ekumenisko kopienu stiprināt viņu centienus ticības un reliģijas brīvībai. Publiskajā paziņojumā, ko padome pieņēma, tiekoties no 13. līdz 18. jūnijam Ženēvā, tā atzina, ka daudzās pasaules valstīs cilvēku brīvība praktizēt brīvi savu reliģiju tiek ierobežota vai aizliegta. Reliģiskā neiecietība ir bijusi neizsakāmas vardarbības un neizmērojamu cilvēcisku ciešanu avots līdz pat šai dienai, paziņoja PLF padome. Apstiprinot Aizstāvības un publiskās balss komitejas paziņojumu, padome aicināja PLF dalībbaznīcas un ekumenisko kopienu "dubultot savus centienus un plaši sadarboties, veicinot un aizstāvot reliģisko brīvību gan savā sabiedrībā, gan starptautiskā, iekļaujot publisku un privātu brīvību izvēlēties pielūgsmes veidu un valodu". PLF un tās dalībbaznīcas tika mudinātas runāt gan ar valsts, gan reliģiskām autoritātēm, lai aizstāvētu "indivīdus vai grupas, kuru taisnīgā reliģiskā brīvība tiek ierobežota vai aizliegta, iekļaujot tiesības mainīt reliģiju un tiesības nēsāt vai izlikt reliģiskos simbolus".

Satraucoša situācija daudzās valstīs

Publiskais paziņojums uzsver reliģiskās brīvības ierobežošanas un reliģiskās neiecietības graujošās sekas. Pēdēja laikā ir novērotas nežēlīgas sacelšanās pret baznīcām Indonēzijā, Tanzānijā un Nigērijā, aizskarot arī PLF dalībbaznīcas. Sesijās padome uzklausīja padomes pārstāvjus no šīm baznīcām par situāciju viņu valstīs. Citās valstīs, lai izrēķinātos ar reliģiskajām minoritātēm, tiek izdoti likumi.

Sena iesaistīšanās vēsture

Publiskais paziņojums, ko padome pieņēma vienbalsīgi, pirmo reizi visaptverošā veidā apraksta visus dažādos PLF nostājas oficiālos ziņojumus par ticības un reliģijas brīvību. Paziņojums pasvītro PLF fundamentālo iesaisti darbā par tiesībām uz reliģisko brīvību kopš tās dibināšanas. Pat pirms Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas pieņemšanas 1948. gadā, PLF savā pirmajā asamblejā 1947. gadā Lundā runāja par to, ka bēgļiem un minoritātēm jāļauj praktizēt viņu ticību viņu pašu mātes valodā un pēc viņu pašu tradicionālās prakses.

Tiek uzskatīts, ka luterāņu mācītājs Frederik Nolde bija tas, kurš pamatā uzrakstīja cilvēktiesību deklarācijas 18. artikulu, kurā tiek izklāstīta reliģiskā brīvība.

Atbalsts Apvienotajām Nācijām

Blakus aicinājumam baznīcām padome arī apstiprināja PLF sadarbību un atbalstu Apvienoto Nāciju mehānismiem aizsargāt un paplašināt reliģijas brīvību. Tas pasvītro AN sevišķā ziņotāja par reliģijas vai ticības brīvību nozīmīgo lomu. Paziņojums atkal atkārto nepieciešamību aģitēt par reliģisko brīvību sadarbībā ar citiem, pāri reliģiskām robežām. PLF padome aicināja visus luterāņus un citus ticības cilvēkus visā pasaulē lūgties par visiem tiem, kas cieš reliģiskās vai ticības brīvības trūkuma dēļ.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone

Korektore  Mag. Theol. Milda Klampe

 


 

APRĪĻA ZIŅAS NO PASAULES LUTERĀŅU FEDERĀCIJAS MĀJAS LAPAS www.lutheranworld.org

(tulkojums latviešu valodā un pārpublicēšana, 16.05.2013)

 

1.      Pasaules ūdens diena

2.      Jauns ieskats psalmu nozīmē

3.      Kļūstot par partneriem evaņģēlijā

4.      PLF prezidents Jūnens (Younan) : „Ieroču tirdzniecības

līgums ir svarīgs instruments konfliktu

nevardarbīgai risināšanai”

5.      „Celies un staigā”

6.      Aug apziņa par sievietes lomu Baznīcā

7.      Cilvēku dzīves „nav pārdošanai”

8.      Luterāņi un Romas katoļi kopā stāsta

Reformācijas stāstu

 

      1.    Pasaules ūdens diena

Kvalitatīva ūdens savlaicīga piegāde caur PLF sadarbībā ar vietējām komūnām.

Ženēva, 21.03.2013.

Šī gada Pasaules ūdens dienas, ko atzīmē 22. martā, tēma ir „ūdens sadarbība”.

Pasaules ūdens diena ir PLF iespēja akcentēt, kā desmitiem gadu sadarbība ar vietējiem un starptautiskiem partneriem sekmē savlaicīgu droša dzeramā ūdens piegādi cilvēkiem, kas cieš no konfliktu un laika apstākļu radītiem postījumiem visā pasaulē.

PLF Pasaules kalpošanas departaments (DWS) atbalsta vietējās kopienas, lai labāk izmantotu pieejamos ūdens resursus, lai uzlabotu iztiku un nodrošinātu cieņpilnu dzīvi.

ANO 2013. gadu ir nosaukusi par Starptautisko ūdens sadarbības gadu, kas sakrīt ar 20. gadskārtu, kopš tiek atzīmēta īpaša diena, kurā uzsver saldūdens nozīmību. Saskaņā ar ANO datiem, aptuveni 780 miljoniem cilvēku pasaulē nav pieejas tīram dzeramajam ūdenim un turpat 2,5 miljardiem trūkst normālu sanitāro apstākļu.

PLF sadarbojas ar vietējām kopienām, lai nodrošinātu ar kvalitatīvu ūdeni apdraudētās grupas Etiopijā, Nepālā un Dienvidsudānā.

Etiopija. Kā viens no lielākajiem ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos globālajiem partneriem, PLF ir uzņēmusies rūpes par vairāk nekā 200 tūkstošiem somāļu bēgļu septiņās bēgļu nometnēs Etiopijā. Dollo Ado bēgļu nometnē PLF valstu atbalsta programma nodrošina ūdeni, higiēnu un sanitāriju vairāk nekā 37 tūkstošiem somāļu bēgļu un 8000 uzņemošās kopienas locekļiem. Ūdens apgādei pamatā tiek izmantoti dziļurbumi, kuru sūkņus darbina dīzeļa ģeneratori un jaunās saules enerģijas tehnoloģijas.

Citviet valstī, kur PLF programma darbojas no 1971. gada, kopienas integrācijas attīstības projektu sausajos un daļēji sausajos apvidos mērķis ir novērst lauksaimnieku migrāciju, nodrošinot ūdeni cilvēkiem un  ganāmpulkiem. Jijiga ziemeļaustrumu rajonā vietējie iedzīvotāji tiek aktīvi iesaistīti uzlabotas konstrukcijas tradicionālo ūdens savākšanas dīķu (birku) būvniecībā, lai ievāktu tekošos ūdeņus lietus laikā, saglabātu tos un izmantotu sausajā sezonā. No 2009. līdz 2012. gadam PLF Etiopijā un šī reģiona kopienas uzbūvēja 12 birkas, dodot tiešu labumu 80 000 lopkopju. Tīrā ūdens piegāde lopkopjiem ir būtiski samazinājusi migrāciju uz kaimiņu rajoniem, kā arī samazinājusi konfliktus starp etniskajām grupām par ganībām un ūdens dīķiem.

Dienvidsudāna. Caur DWS valsts programmu Dienvidsudānā PLF turpina atbalstīt nesen neatkarību ieguvušās valsts rekonstrukcijas centienus, tai atgūstoties pēc gadu desmitus ilgušiem konfliktiem. Pāri par 200 tūkstošiem cilvēku, ieskaitot tos, kas atgriezušies no Sudānas un no bēgļu nometnēm citās kaimiņvalstīs, tieši caur kopienām ir nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde, sanitārija un higiēnas pakalpojumi. Tiek sniegts atbalsts arī izglītībai, miera nostabilizēšanai un drošas pārtikas iniciatīvām.

Lietus sezonā, iebrūkot Nīlas krastiem, plūdi apdraud daudzus iedzīvotājus Dienvidsudānas zemākajās daļās. 2012. gadā no jūnija līdz septembrim neparasti spēcīgi lieti tikai Jonglei pavalstī vien ietekmēja ap 220 000 cilvēku, iznīcinot labību, mājas un pamatinfrastruktūru, ieskaitot ceļus. Pateicoties vietējo iedzīvotāju un PLF sadarbībai 2011. un 2012. gadā, bija iespējams salabot 1980. gadā celto dambi, kas aizsargā 34 km2 platību un mazina smagu lietusgāžu ietekmi, kā arī  rada alternatīvas iztikas iespējas kā, piemēram, zvejošanu.

Jonglei Twic East un Duk novados ap 33 000 tur atgriezušos cilvēku  šobrīd saņem PLF atbalstu maza apjoma lopkopībai vai zvejniecībai.

Nepāla. Nepālā, kur PLF valsts programma kopš 1991. gada  atbalsta bēgļus no Butānas, PLF sadarbības ar vietējām kopienām un bēgļiem galvenie mērķi ir nodrošināt drošu dzeramo ūdeni, sanitāriju, higiēnu un radīt iespējas nopelnīt iztiku.

Lai gan Butānas bēgļu skaits no 110 tūkstošiem 2006. gadā ir sarucis līdz aptuveni 54 tūkstošiem 2012. gada decembrī, sakarā ar daudzu pārcelšanos uz trešajām valstīm, piekļuve ūdenim un iztikas atbalsts ir saglabājušies kā galvenās prioritātes. PLF nesen Austrumnepālas Beldangi bēgļu nometnē ir izbūvējusi nostiprinātu betona ūdens krātuvi ar kopējo ietilpību 100 000 litru.

Kopš 2010. gada PLF Nepālā ir sniegusi atbalstu arī vairāk kā 13 300 Tibetas bēgļiem un pāri par 2000 uzņemošās kopienas locekļiem dažādās vietās valstī. Atbalsts abām kopienām ietver uzlabotu apūdeņošanas sistēmu būvniecību, lai uzlabotu iztikas iespējas.

 

    2.    Jauns ieskats psalmu nozīmē.

Teologi pulcējas uz otro PLF hermeneitikas apspriedi.

Eizenaha, Vācija/Ženēva, 26.03.2013.

 Sapulcējoties teologiem no 20 valstīm, lai iegūtu jaunu izpratni par psalmu nozīmi 21. gadsimtā, tika atgādināts par seno Bībeles tekstu atbilstību šodienas vardarbīgajām situācijām.

PLF Teoloģijas un publiskās liecināšanas (DTPW) departaments kopā ar Jēnas Universitāti uzņēma apspriedi, kas no 21. līdz 27. martam norisinājās Eizenahā, Vācijā – „Dziedot Kunga dziesmas: Psalmu mūsdienu interpretācija luteriskajā perspektīvā.”

35 teologi, kas piedalījās sanāksmē, māca dažādās universitātēs un pārstāv luterāņu un citas baznīcas. Šī ir otrā apspriede sērijā, kas pēta veidus, kā šodien lasīt Bībeli luteriskajā kopienā, un sagatavojoties Reformācijas 500. gadadienai 2017. gadā. Atklājošā hermeneitikas konference 2011. gadā koncentrējās uz Jāņa evaņģēlija transformatīvajiem lasījumiem no luterāņu perspektīvas.

Vadot rīta lūgšanu Rev. Dr. Virgil Laszlo no Ungārijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pauda cerību, ka „caur lūgšanu pilnu, akadēmiski striktu pētījumu par psalmu interpretāciju, mēs varētu iegūt kādu jaunu skatījumu uz mūsu dzīvi un ticību ne tikai kā individuāli kristieši, bet arī kā baznīcas kopiena.”

Rev. Dr. Monica Melanchthon, Austrālijas Pārkvilas Teoloģijas un kalpošanas centra profesore, uzsvēra, ka psalmos atrodamais taisnīgums steidzami ir jāizceļ priekšplānā. Sēru psalmi runā par protestu, atriebību, dusmām un par saukšanu pēc taisnības, ko izraisa sāpju, netaisnības, ciešanu, pamestības un atgrūšanas pieredzes, saka indiešu teoloģe.

Dr.Melanchthon iepazīstināja ar 140. psalmu, kurš sākas ar vārdiem „Atbrīvo mani, Kungs, no ļaundariem, pasargā mani no vardarbīgajiem”, kā saucienu pēc taisnības un cerības dziesmu, kas ir aktuāla arī šodien kontekstā ar nesenajām sieviešu izvarošanām Indijā, viņa teica.

Ciešanas pasaulē

Dr. Craig R. Koester, Sv.Pāvila Lutera semināra Minesotā, ASV, profesors norādīja, ka psalmi parāda, kā Dieva spēks atklājas situācijās, kurās, šķiet, Dieva nav klāt – kā nabadzība, netaisnība, slimības un konflikti, sekularizācija un vienaldzība.

22. psalms, kurš sākas ar vārdiem „Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis,” palīdz izprast Jāņa evaņģēliju, Dr.Koesters piebilda. „Jāņa evaņģēlija sākumpunkta vissvarīgākā lieta ir Jēzus ciešanu realitāte un brutalitāte. Kā, redzot Viņa ciešanu realitāti un brutalitāti, kāds var liecināt par Dievs klātesamību un aktivitāti pasaulē? Jānis mēģina atklāt, ka Dievs ir gan klātesošs, gan aktīvs.”

Brazīliešu teologs Rev. Dr. Vitor Westhelle, Čikāgas luterāņu teoloģijas augstskolas, ASV, pasniedzējs teica, ka jautājums ir par šī pasaules ciešanu pētījuma [psalmos] būtiskumu. „Luteram pasaules ciešanas būtībā ir Kristus ciešanas,” teica Westhelle.

Lutera pieeja psalmu interpretācijai bija uzstāt uz to burtiskās formas interpretāciju, tos attiecinot uz Kristu un uzsvērt to atdzīvinošo garu, teica Rev. Dr. Hans-Peter Grosshans, Vācijas Minsteres Universitātes profesors, un turpināja: Luteram „dzīvi dodošais spēks ir tekstu gars, kas ir dievišķs gars.” Tādējādi, viņš secināja, „viss lasīšanas, klausīšanās un saprašanas process ir Bībeles tekstu pierādījums to dzīvēs, kas tos mēģina saprast.”

Dr. Annie Hentschel no Frankfurtes Gētes Universitātes pievērsās tam, kā Ebreju vēstules rakstītājs izmantojis psalmus, lai parādītu kā Vecās Derības teksti var runāt jaunā veidā, ja tos interpretē Jēzus nāves un augšāmcelšanās kontekstā.

Kamēr Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr no Frīdriha Šillera Universitātes Jēnā atgādināja dalībniekiem, ka nav viena vienīgā veida, kā lasīt tādus Bībeles tekstus kā psalmi, Romas katoļu teologs Dr. Frank-Lothar Hossfeld no Bonnas Universitātes ieteica protestantu teologiem nestrādāt bez ekumēnisko kolēģu gudrības.

Interpretācija un prakse

Dalībnieki no Āfrikas, Āzijas, Klusā okeāna reģiona, Eiropas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas piedalījās plenārsēdē un mazo grupu diskusijās, neformālās tikšanās, dievkalpojumos un svētceļojumā uz Vartburgas pili, kur Luters savas trimdas laikā 1521. gadā tulkojis Jauno Derību.

Rev. Dr. Kenneth Mtata, PLF DTPW Luterāņu teoloģijas un prakses mācību sekretārs un hermeneitikas procesa koordinators, saka: „Psalmu prezentācijas aktualizēja dažus jautājumus par attiecībām starp liturģisko praksi un biblisko interpretāciju.”

„Ir interesanti aplūkot šo jautājumu, jo tas var mums palīdzēt virzīties no teoloģiskas interpretācijas uz praksi,” saka Mtata, „mums nepietiek tikai ar situācijas aprakstīšanu, mums ir jāattīsta kādi interpretācijas avoti.”

Konferences apkopotie raksti tiks publicēti vēlāk 2013. gada laikā. 2011. gada hermeneitikas apspriedes prezentācijas ir pieejamas publikācijā „Tev ir mūžīgās Dzīves vārdi”, kas izdota PLF Dokumentācijas sērijā. Vairāk informācijas pie Iris Benesch.

 

    3.    Kļūstot par  partneriem evaņģēlijā

Mekongas Misijas forums saka: Bibliskais pamats ir identitātes atslēga.

Pnompeņa, Kambodža/Ženēva, 10.04.2013.

 Āzijas Mekongas deltas luterāņu baznīcas attīsta spēcīgāku identitāti, stiprinot biblisko un teoloģisko bāzi diakonijas un baznīcas kalpošanai, atzina Mekongas Misijas Foruma (MMF) dalībnieki.

Tiekoties Pnompeņā, Kambodžā no 4. līdz 7. aprīlim, 45 dalībnieki no  16 dalībbaznīcām un misijas partneriem apsprieda veidus, kā atdzīvināt MMF darba teoloģiskos pamatus un veicināt luterisko identitāti reģionā.

Tikšanos kopīgi uzņēma PLF Misijas un attīstības departamenta (DMD) Āzijas nodaļa un MMF, Luterāņu baznīcu un partneru no Eiropas, ASV, Āzijas un Austrālijas konsorcijs un Mekongas apvidus augošās baznīcas.

MMF dalībbaznīcas un ar tām saistītās organizācijas sadarbojas caur kopīgām reģionālajām aktivitātēm. Četrās pārdomu dienās dalībnieki guva ieskatu „iedvesmojošā” māsu baznīcu kalpošanā.

„Atkarība no Dieva Gara un Dieva Vārda vadības visos reģionā augošo baznīcu dzīves un kalpošanas aspektos ir iedvesmojoša un iedrošinoša, un sniedz liecību katrai no partneru baznīcām,” teica Glenice Hartwich, Austrālijas luterāņu baznīcas Misijas nodaļas programmas darbiniece, „tā ir liela privilēģija – iet kā partneriem evaņģēlijā.”

„MMF ir vairāk nekā tikai luterāņu tīkls,” piebilda Rev. Dr. Risto Jukko, Somijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Globālās misijas biroja direktors, „tas, kā MMF ir sācis savu darbu Kambodžā, ar kopīgu vēlmi dalīties resursos un pasludinot Jēzus Kristus atbrīvojošo un pilnvarojošo vēsti gan vārdos, gan darbos caur sludināšanu un diakoniju, var kalpot par modeli visām baznīcām Āzijā.”

„MMF misijas iniciatīvas Kambodžā nāk no Āzijas, parādot, ka šodien misija ir no visurienes uz visurieni. Jāatzīst, ka Rietumu baznīcām vēl arvien ir atbalstoša loma Āzijas misijās, tomēr aziāti paši zina labāk, kā veikt šo misiju,” teica Jukko.

Rev. Juanito Basalong no Kambodžas Mūžīgās dzīves luterāņu baznīcas stāsta, ka tikšanās ir pasvītrojusi nepieciešamību reģiona luterisko baznīcu programmas pamatot bibliskajā mācībā.

„Ir stingra apņemšanās sludināt un izteikt evaņģēliju un Dieva personu caur diakoniju, lai dalībbaznīcas netiek uztvertas kā nevalstiskās organizācijas, bet kā baznīcas,” noslēdz Basalong.

 

   4.    PLF prezidents Younan: „Ieroču tirdzniecības līgums ir svarīgs instruments konfliktu nevardarbīgai risināšanai.”

PLF Dalībbaznīcas tiek iedrošinātas steidzināt valdības parakstīt līgumu.

Ženēva, 12.04.2013.

PLF prezidents bīskaps Dr. Munib A. Younan stāsta, ka vēsturē pirmais globālais Ieroču tirdzniecības līgums (ITL) būs svarīgs instruments mierīgai un nevardarbīgai konfliktu risināšanai ar taisnīgumu un cieņu pret katra cilvēka tiesībām un godu.

Savā šodienas paziņojumā, kas apsveic ANO ģerālasamblejas 02.04.2013. pieņemto ITL, Younan uzvēra: „Mūsu pasaulei vajag vairāk taisnīguma un cilvēktiesību, nevis šauteņu. ITL palīdzēs to īstenot.”

Younan, kas ir Jordānas un Svētās zemes evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps, aicināja PLF dalībbaznīcas mudināt savu valstu valdības „ātri parakstīt un ratificēt” līgumu, kurš, kā viņš teica, „ir svarīgs instruments, lai samazinātu bruņotu vardarbību mūsu pasaulē.”

PLF prezidents izteica pateicību un atbalstu Pasaules baznīcu padomei par tās vadošo lomu gadiem ilgušajā sadarbībā, meklējot iespēju regulēt starptautisko ieroču tirgu un citus atbruņošanās jautājumus. „Šis ir bijis spīdošs starptautiskas ekumēniskas sadarbības piemērs, kur baznīcas ir spējušas iesaistīties vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, iznesot vietējo kopienu sāpīgos stāstus uz globālās skatuves.”

Civilo sabiedrisko organizāciju koalīcija „Control Arms” (Ieroču kontrole) paskaidro, ka ITL uzliek valdībām saistošus pienākumus nodrošināt, ka ieroči netiks izmantoti cilvēktiesību pārkāpumiem, terorismam, starptautiski organizētiem noziegumiem vai humanitārā likuma pārkāpumiem. Līgums tiks atvērts parakstīšanai 03.06.2013.

 

   5.    „Celies un staigā”

PLF uzsāk globālu virtuālu konferenci par diakoniju.

Ženēva, 12.04.2013.

 PLF izmēģinās jaunas iespējas savos centienos spēcināt sociālās kalpošanas darbu, ko veic luterāņu draudzes visā pasaulē, sarīkojot 5. jūnijā virtuālu konferenci par diakoniju.

Šo vienas dienas interneta konferenci organizē PLF Misijas un attīstības departaments (DMD) un tās tēma „Celies un staigā” ir balstīta uz stāstu par to, kā Jēzus dziedināja paralizēto (Marka ev. 2:9-12).

Ap 500 mācītāju, diakonijas darbinieku un laju līderu sazināsies cits ar citu caur internetu par jaunajām iezīmēm, kā baznīcas un ar tām saistītās organizācijas atbilst humanitārajām vajadzībām. Reģistrācija ir bez maksas un pieejama visiem, kam ir interese.

DMD direktors Rev. Dr. Musa Panti Filibus informēja, ka konferences mērķis ir dalīties pieredzē, kas palīdzēs atbalstīt laju vadītājus, mācītājus un diakonijas darbiniekus, stiprinot sociālo kalpošanu un atbalstu, ko baznīcas sniedz sabiedrībai dažādos līmeņos. „Šī tikšanās meklē iespēju globāli savienot diakonijas darbiniekus ar kolēģiem, kas darbojas līdzīgā laukā.”

„Mēs ticam, ka šī inovatīvā konference būs lieliska iespēja dalībbaznīcām stiprināt mūsu kopīgo kalpošanu,” teica Filibus, „baznīcas visā pasaulē veic milzīgu darbu cīņā ar nabadzību, kā arī esot kopā ar marginalizētajiem. Bet cik daudz labāki mēs varētu kļūt savā kopīgajā diakonijas kalpošanā, ja mēs mācītos viens no otra!?”

Šo virtuālo konferenci ir iedvesmojusi 2008. gadā izdotā PLF rokasgrāmata „Diakonija kontekstā”, un tā cer globāli bagātināt un spēcināt diakonijas prakses teoloģisko izpratni.

Konferences tēmas ir „Ticība darbībā”, „Veicot diakoniju kontekstā”, „Mācoties un daloties diakonijā” un „Diakonija un garīgums”. Pamatreferātus lasīs PLF ģenerālsekretārs Rev. Martin Junge un Rev. Dr. Kjell Nordstokke. Diakonijas profesors Oslo Universitātes Diakonhjemmet koledžā un starptautiskās aģentūras Norwegian Church Aid priekšsēdētājs piedāvās savu skatījumu uz pašreizējo diakonijas praksi un domāšanu.

Sociālās palīdzības praktiķi no dažādām pasaules daļām piedalīsies paneļdiskusijās, fokusējoties uz vietējiem izaicinājumiem. Vairāki semināri piedāvās apgūt diakonijas darbā nepieciešamas praktiskas iemaņas. Konference notiks angļu, spāņu, franču un indonēziešu valodās. Tā būs pieejama datoros ar interneta pieslēgumu, viedtālruņos un citās ierīcēs, un tajā tiks izmantota metodoloģija, kas ļaus piedalīties arī cilvēkiem ar lēnu interneta pieslēgumu.

Dalībnieki var pieteikties gan individuāli, gan arī kā mācītāju, baznīcas padomju, diakonijas un citu komiteju grupas, lai kopā pārrunātu ar viņu attiecīgo kontekstu saistītos jautājumus.

 

   6.    Aug apziņa par sieviešu lomu Baznīcās

PLF Āzijas baznīcu sievietes vadītājas nosprauž virzienu iekļaujošai dalībai.

Bankoka, Taizeme, 18.04.2013.

 Viena no senākajām un labāk pazīstamajām Indonēzijas kristiešu protestantu baznīcas (GKPI) Medanā grupām ir baznīcas sieviešu koris, kurš „svētdienās vienmēr ir baznīcā, lai tur vai kas”, teica Tetty Aritonang nesenajā PLF sieviešu reģionālajā sanāksmē Bankokā, Taizemē. Viņa pasvītroja grupas ieguldījumu baznīcas dzīvē, bet vienlaikus arī nosodīja vispārējo izpratnes trūkumu par iekļaujošo dalību starp daudzām sievietēm, vīriešiem un jauniešiem, kas šodien aktīvi kalpo baznīcā.

GKPI sieviešu nodaļas koordinatore piedalījās arī PLF reģionālajā sanāksmē „Sievietes baznīcā un sabiedrībā” (WICAS), kas notika pirms Āzijas baznīcu vadības konferences (ACLC), un ko uzņēma Taizemes evaņģēliski luteriskā baznīca no 10. līdz 15. aprīlim.

WICAS sanāksmē reģionālie koordinatori apsprieda sieviešu darba galvenās prioritātes viņu attiecīgajās baznīcās, ieskicēja plānus Reformācijas 500. jubilejas svinībām 2017. gadā un papildināja PLF dzimumu politikas projektu, kurš tiks iesniegts š. g. jūnijā PLF Padomes sēdē. Ziņojumi no trim apakšgrupām, kas koordinē PLF Āzijas baznīcu darbu, parādīja, ka pieaug izpratne par sievietes lomu baznīcā un sabiedrībā, un paveras telpa dialogam par dzimumu jautājumiem.

Iesniedzot Āzijas sieviešu darba ziņojumu ACLC 15. aprīlī, Ranjitha Borgoary no Indijas un Kiyoe Narita no Japānas uzstāja, ka sieviešu darbs reģionā būtu jāsaprot kā baznīcas pamatdarbs, nevis kaut kas to papildinošs vai tam paralēls.

Viņas apstiprināja, ka baznīcām būtu jāmotivē un jādod iespējas sievietēm studēt teoloģiju, tādējādi veicinot sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un ordinētā kalpošanā.

Aizstāvot savu viedokli, viņas uzsvēra, ka saistībā ar migrācijas realitāti, būtu jāskata, kā tā tieši ietekmē sievietes. Tāpat ir svarīgi neizlaist no acīm tās kultūras prakses, kas veicina sieviešu diskrimināciju baznīcā un sabiedrībā.

WICAS tīkls plāno konferenci 2014. gadā sievietēm un vīriešiem, lai kopā pētītu, kā PLF dzimumu taisnīguma politika var tikt izmantota Āzijas kontekstā, un kādas turpmākās darbības būtu jāveic vadībā, aizstāvībā un sieviešu teoloģijā.

Mary Hrangliani no Mjanmas Evaņģēliski luteriskās baznīcas atzina, ka WICAS sanāksme ir parādījusi, cik svarīga ir iespēja sievietēm studēt teoloģiju, lai kļūtu par līderēm. „Bet ir arī svarīgi, lai baznīcas dotu vietu sievietēm ar teoloģisku izglītību, lai viņas varētu kalpot savam aicinājumam”, viņa teica.

Vardarbība pret sievietēm

Indijas delegāte Dora Hemalatha aicināja baznīcas pilnvarot sievietes, lai izbeigtu institucionālu, kulturālu un starppersonu vardarbību un zvērības pret sievietēm. „Es gribu uzrunāt visus, sakot – pietiek ar kulturālo diskrimināciju, kas pieļauj izvarošanu. Sievietes ir mātes, māsas, sievas un meitas. Pret viņām jāizturas kā pret neatkarīgām un cienījamām cilvēcīgām būtnēm”, viņa noslēdza.

Aritonang pauda optimismu par GKPI uz pārmaiņām orientēto darbību, sakot, ka WICAS tikšanās ir devusi ļoti nepieciešamo atbalstu plānojot attiecības veicinošas programmas, kas pilnvaros gan sievietes, gan vīriešus līdzvērtīgai dalībai un vadībai baznīcā.

 

   7.    Cilvēku dzīves „nav pārdošanai”

PLF izsaka līdzjūtību Dakas nelaimes skartajiem.

Ženēva, 25.04.2013.

 PLF ir izteikusi savu dziļo sāpi par Rana Plaza ēkas sabrukšanu Dakas priekšpilsētā, Bangladešā 24. aprīlī, kas prasīja vairāk kā 100 dzīvību (pēc pēdējiem datiem uz 14.05.2013. – vairāk kā 1000 dzīvību – tulkotājas piezīme), norādot, ka cilvēcīgas būtnes nedrīkst tikt ziedotas peļņai.

„Mēs saprotam, ka atkal daudzas dzīvības tika zaudētas drošības noteikumu neievērošanas dēļ,” PLF ģenerālsekretārs Rev. Martin Junge teica 25. aprīļa vēstulē Bangladešas luterāņu baznīcas bīskapam Arobindu Bormon un Bangladešas Ziemeļu evaņģēliski luteriskās baznīcas vadītājam Rev. Paulus Hasdak.

„Kā ticīgiem cilvēkiem, mums tiek atgādināts par katras personas neizmērojamo vērtību. Ikkatrai dzīvei ir sava cieņa un skaistums Dieva dēļ, kurš ir visas dzīves uz zemes Radītājs. Tāpēc cilvēka dzīves „nav pārdošanai” un to vērtība nekad nedrīkst tikt pakļauta peļņas un konkurences likumiem globālajā tirgū,” piebilda Junge.

Ir aizdomas, ka simtiem šuvēju, kas strādāja rūpnīcās, kuras piegādā preces apģērbu veikaliem Rietumos, ir gājušas bojā sagruvušajā ēkā. Amatpersonas apgalvo, ka ir apstiprināta 160 cilvēku nāve, kamēr 2000 strādnieki ir izglābti.

Bangladešas apģērbu industrija ir viens no lielākajiem valsts darba devējiem un ārzemju valūtu pelnītājiem, ko piemeklē dažādas nelaimes.

Ģenerālsekretārs izteica sirsnīgu līdzjūtību Bangladešas tautai, sakot, ka PLF pievienojas tautai un valsts baznīcām sērās un lūgšanās, sevišķi par tiem, kas šajā traģēdijā zaudējuši savus mīļos.

„Mēs zinām, ka šādos mirkļos cilvēki sliecas meklēt mierinājumu, mieru un cerību un meklē garīgu vadību grūtajam tālākceļam,” teica Junge.

„Es lūdzos par Bangladešas baznīcām, lai tās atrod gudrību un drosmi piedāvāt pastorālo atbalstu savām kopienām un teikt patiesību varai šajos izaicinošajos laikos.”

Bangladešā PLF ir divas dalībbaznīcas un tā ir klātesoša caur humanitāro un attīstības organizāciju RDRS, kas darbojas kā palīgprogramma ar PLF Pasaules kalpošanas departamentu. Kopš 1972. gada RDRS ir darbojusies, lai atvieglotu nabadzību bezzemes un īres zemniekiem valsts ziemeļrietumos un katru gadu kontaktējas ar turpat 1 miljonu cilvēku.

Savā 25.04.2013. vēstulē Junge norāda uz Rakstos piedāvāto mierinājumu, citējot 22. psalma 25. pantu: „Jo viņš nav nicinājis nabaga ciešanas, nav slēpis savu vaigu no tā, kad tas brēca uz viņu – viņš sadzirdēja!”

Noslēgumā Junge teica: „Lai baznīcas liecību uztur šī ticība un šī pārliecība.”

 8.    Luterāņi un Romas katoļi kopā stāsta Reformācijas stāstu

 

Dialoga komisijas publicēs „No konflikta līdz komūnijai”.

Ženēva, 08.05.2013.

Pirmo reizi luterāņi un Romas katoļi globālā līmenī ir strādājuši kopā, lai izstāstītu Reformācijas stāstu kā daļu no viņu apņemšanās padziļināt kristiešu vienotību.

Luterāņu – Romas katoļu vienotības komisija šajā mēnesī publicēs „No konflikta līdz komūnijai”. Komisijai ir PLF un Vatikāna Kristīgās vienotības veicināšanas pontifikālās padomes (PCPCU) mandāts veidot globālu ekumēnisku dialogu starp abām kristīgajām pasaules kopienām.

PLF ģenerālsekretāra vietniece ekumēnisko attiecību jautājumos Rev. Dr. Kaisamari Hintikka saka: publikācija „No konflikta līdz komūnijai: Luterāņu – Romas katoļu kopīgā Reformācijas atcere 2017. gadā” ir ieguldījums darbā par redzamu Baznīcas vienotību. To prezentēs PLF padomei tās sanāksmē jūnijā.

„Pēc gadsimtiem ilgas neuzticības un tiesāšanās starp luterāņiem un katoļiem, mēs šo [publikāciju] redzam kā lielisku iespēju kopīgi pārdomāt vēstures nastas un atvērt vairāk iespēju kopīgai liecināšanai, ne tikai kā individuāliem kristiešiem, bet arī kā kristīgajām baznīcām,” saka Hintikka.

Publikācijas konteksts ir Reformācijas 500 gadi un luterāņu-Romas katoļu dialoga 50 gadi 2017. gadā. Tas atspoguļo būtiskus ekumēniskus pavērsienus, īpaši Taisnošanas doktrīnas kopīgo deklarāciju (JDDJ).

Hintikka uzsver, ka kopīgi uzrakstīt „No konflikta līdz komūnijai” varēja, pateicoties luterāņu un katoļu savstarpējās sapratnes procesa padziļināšanai, kas novedusi pie JDDJ.

1993. gada 31. oktobrī Augsburgā, Vācijā, PLF un PCPCU pārstāvji kopīgi parakstīja JDDJ, oficiāli paziņojot, ka abpusējā 16. gadsimta Reformācijas laika nosodīšana neattiecas uz to šodienas mācību. Citi ekumēniskie partneri pievienojās vēsturiskajam vienošanās dokumentam; 2006. gadā Metodisti apstiprināja JDDJ un 2011. gadā – arī publikāciju „Taisnošanas doktrīnas bibliskie pamati”.

„Caur „No konflikta līdz komūnijai” katoļi un luterāņi atzīst, ka viņi ir atbildīgi par Baznīcas vienotības šķelšanu. Tanī pat laikā dokuments izmanto Reformācijas 500. gadu atceri kā iespēju jauniem centieniem gan dziedēt atmiņas, gan atjaunot kristīgo vienotību,” apgalvo Hintikka.

Viņa arī atzīmē, ka, lai gan tas būs izaicinošs uzdevums, viena no 500. jubilejas iespējām būs pasludināt izpratni par Reformācijas mantojuma piederību ne tikai reformētajām baznīcām.

„Reformācijas atklāsmes bija tik spēcīgas, ka tās ne tikai nozīmīgi mainīja teoloģisko un garīgo izpratni, bet arī izaicināja sabiedrības struktūras dominējošo uztveri un cilvēku pašu sevis izpratni”, saka Hintikka un piebilst, ka PLF Reformācijas svinībās aicinās uz diskusijām par luterāņu identitāti, garīgumu un teoloģiju.

„No konflikta līdz komūnijai” apspriež tematus par Reformācijas atceri ekumēniskā un globālā laikmetā, Mārtiņa Lutera teoloģijas pamata tēmas Luterāņu – Katoļu dialogu skatījumā un uzsvaru uz katoļu un luterāņu attiecību pieciem obligātajiem ekumēniskajiem nosacījumiem, kopā svinot 2017. gadu.

Publikācija piedāvā PLF dalībbaznīcām iespēju „mācīties ne tikai par viņu pašu vēsturiskajām un teoloģiskajām saknēm, bet arī par mūsu attiecībām ar Katoļu baznīcu – kāpēc no vienas puses tas ir bijis tāds izaicinājums un no otras – mums tik svarīgs, lai par to domātu,” noslēdz Hintikka.

Publikācijas „No konflikta līdz komūnijai” pilns teksts tiks atvērts kopīgā PLF un PCPCU preses konferencē 17. jūnijā, PLF padomes sanāksmes laikā Ženēvā.

 

No angļu valodas tulkojusi Ieva Puriņa, Mag.Theol., LELBāL diakone

Koriģējis Atis Freibergs

 

 

ZIŅAS NO PASAULES LUTERĀŅU FEDERĀCIJAS MĀJAS LAPAS

1.Jaunā PLF publikācija - pētījums par Bībeles iespējām pārveidot sabiedrību; 2.Vieta, kur mācīties, dalīties un atrast jaunu cerību; 3. Pasaules lūgšanu diena: apliecinājums ticības un rīcības nedalāmībai; 4. PLF pateicas par pāvesta Benedikta ekumēnisko vadību; 5. Drosme un apņemšanās ir galvenais dzimumu līdztiesības sasniegšanā; 6. Bīskaps Yuri Novgorodov pasvītro Luterāņu baznīcas pozīciju Kazahstānā; 7. PLF pauž prieku par Romas katoļiem sakarā ar pāvesta Franciska ievēlēšanu; 8. Kopīgs mērķis ar pāvestu Francisku kalpot nabagiem; 9. Pāvestam Franciskam dāvina Salvadoras krustu iedrošinot kalpošanu; 10. Jaunais Kenterberijas arhibīskaps tiek sagaidīts ar prieku. 

Mājas lapa www.lutheranworld.org  


Pasaules Luterāņu federācijas Informatīvā izdevuma nr.12/2012 un mājas lapā atrodamo sekojošu rakstu tulkojums un pārpublicējums latviešu valodā:

Pasaules Luterāņu federācijas ģenerālsekretāra Jaunā gada uzruna; Pirmais trīspusējais ekumeniskais dialogs sāk diskusijas par kristībām; PLF sniedz atbalstu lūgšanās pēc apšaudes Konetikutas skolā; PLF aicina pasaules baznīcas akcentēt Reformācijas ekumēnisko raksturu tās jubilejas kontekstā; Luterāņu diakonijas darbinieki nosaka holistisku ietvaru diakonijai Eiropā; PLF reakcija uz pāvesta Benedikta paziņojumu par atkāpšanos no amata.

Ziņu izdevuma 11/2012 oriģināls angļu valodā šeit

Mājas lapa www.lutheranworld.org 


Pasaules Luterāņu federācijas Informatīvā izdevuma 11/2012 sekojošu rakstu tulkojums un pārpublicējums latviešu valodā:

Teoloģiskajai izglītībai būtu jāaatspoguļo luterāņu konfesionālā daudzveidība/ PLF apsveic jaunā Anglikāņu baznīcas vadītāja nomināciju/ PLF - viena no  konferences „Par reliģijas un attīstības attiecībām” organizētājiem/ PLF konferencēs apspriež dzimumu līdztiesības nozīmīgumu/ Ungāru luterāņi nodrošina izglītību, lai pretotos minoritāšu diskriminācijai.

Ziņu izdevuma 11/2012 oriģināls angļu valodā šeit. 


Pasaules Luterāņu federācijas mājas lapā www.lutheranworld.org publicētā raksta "PLF mudina baznīcas Indijā atbalstīt prasības pēc dzimumu taisnības; Junges atklātā vēstulē uzsver nepieciešamību izbeigt klusumu par vardarbību pret sievietēm" tulkojums.

 

 

2012. gada Ziemsvētku laiks - "Ziemsvētku laikā mēs zinām, ka Kristus atrod savu silīti katrā cilvēkā, kas meklē patvērumu, katrā no turpat 44 miljoniem bēgļu un valstu iekšienē pārvietotajām personām visā pasaulē." Pasaules Luterāņu federācijas prezidenta, Jordānas un Svētās zemes evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapa Dr. Munib A. Younan Ziemsvētku apsveikums. 


2012. gada 31. oktobris - Reformācijas diena

Pasaules Luterāņu federācijas prezidenta uzruna Reformācijas dienā.

Kristus evaņģēlija atbrīvotie

Kā Pasaules Luterāņu federācijas dalībbaznīcām mums Luterāņiem ir tā priekšrocība piederēt globālai baznīcu kopībai. Mēs visi esam vienoti “altāra un kanceles kopībā” un “kalpojam Kristīgajā vienotībā visā pasaulē (PLF Konsitūcijas, 3. punkts).

Daudzus gadus Reformācijas Dienu uzskatīja kā Luterāņu pasākumu, kas pretnostatīts citām konfesijām. Šodien tas ir mainījies. Šī fakta simbols ir Luterāņu un Romas Katoļu Vienotā deklarācija par taisnošanas doktrīnu (angl. Joint Declaration on the Doctrine of Justification), kas attiecas uz Reformācijas pašu izšķirošāko jautājumu, kas tika parakstīta un svinēta Augsburgā, Vācijā, Reformācijas Dienā, 1999.gada 31. oktobrī.

Un šodien mēs esam jau redzējuši šī darba augļus dialogā, kas norisinājies uz taisnošanas doktrīnas Bibliskā pamata ar Romas Katoļu, Metodistu un Reformētajām Baznīcām.

Mums arī ir labs iemesls pateikties Dievam par nozīmīgiem sasniegumiem Luterāņu- Pareizticīgo dialogā, kas 30 gadu laikā mūs ir pavirzījis no maznozīmīgiem jautājumiem uz centrālajiem Kristīgās mācības jautājumiem.

Kā gan mēs varam svinēt Reformāciju, ja mēs neesam Kristus evaņģēlija atbrīvoti, lai atgrieztos un piedotu? Tādēļ mēs ar pazemību pieminam, ka Reformācija atnesa arī ne mazums nelaimju, sociālu un reliģisku konfrontāciju, arī no pirmo agrīno luterāņu puses. Tādēļ, PLF 11. asamblējā Štutgartē (2010.gada jūlijā), mēs noturējām Atgriešanās dievkalpojumu kopā ar pārstāvjiem no Menonītu pasaules Konferences, kur mēs klausījāmies liecības par anabaptistu vajāšanām un ciešanām un saredzējām mūsu kopīgo nākotni.

Reformācija sniedza nozīmīgu ieguldījumu cilvēka resursu apzināšanā un atbrīvošanā, kas izpaudās teoloģijā, baznīcas kārtībā, mūzikā, literatūrā un sociālajās reformas. Zinātnes un filozofijas atbrīvošanās nāca kopā ar runas brīvību un reliģisko brīvību. Mēs iemācījāmies, ka sabiedrībai ir jābūt balstītai uz taisnīgumu un cilvēktiesībām. Mums jāmācās šīs mācību stundas atkal no jauna šodien, ne tikai vidējo austrumu reģionā, kur ir mana Jordānas un Svētās Zemes evaņģēliski luteriskā baznīca.  

Mēs paliekam pateicībā Dievam, ka pateicoties Reformācijai, pestījošās žēlastības vēsts Kristū ir iecentrējusies mūsu baznīcās.  Mārtiņa Lutera vārdiem sakot, tas ir “patiesais baznīcas dārgums”, kurā mēs esam vienoti ticībā un cerībā un kalpošanā. Lai šī vēsts ir centrā, kad mēs gatavojamies svinēt Reformāciju šajā 2012. gadā.

  (PLF Presidents Bīskaps Dr. Munib A. Younan, Jordānas un Svētās Zemes Evaņģēliski Luteriskās baznīcas vadītājs.)

Publicēts www.lutheranworld.org