Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Mūsu dzīves apraksti
 

Latviešu kalpojošās sievietes ir bijušas un arī pašreiz ir ne tikai Rakstu pazinējas un Dieva Vārda klausītājas, bet arī darītājas. 

"Katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī." Mt 7:17-19

Par latviešu sieviešu mācītāju, diakonu, evaņģēlistu, kā arī akadēmiskajā vidē strādājošo sieviešu kalpošanas augļiem var spriest no viņu dzīvesstāstiem, liecībām, dzejas, publikācijām, akadēmiskajiem sasniegumiem, svētrunām un dažādajiem kalpošanas veidiem

Par sieviešu ordinācijas psiholoģiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kas bieži vien ir noteicošie faktori vīriešu izvēlē "par" vai "pret" šo jautājumu, arī vēstīsim šajā sadaļā.