Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Mūsu dzīves apraksti / Mācītājas
 
85115

mācītāja Elīza Zikmane
30.03.2018


Dzimusi: 18.04.1974. Jelgavā

Ordinēta: 23.05.2004. Rofantā (Rowfant/Crawley)

Draudzes: Apvienotā Londonas latviešu un Miera

draudze, Luterāņu baznīcas Lielbritānijā Sv. Annas draudze

Par dzīvi

Mācītāja Elīza Zikmane aprūpē Apvienoto Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzi, kā arī aprūpēja Rietumanglijas-Velsas draudzi. Dzimusi Latvijā, Jelgavā, kopš 2002. gada dzīvo un kalpo Anglijā.

Izglītības gaitas: beigusi 1. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu. 1993.–1995. g. studējusi Latvijas Kristīgās akadēmijas Sakrālās mākslas nodaļā, kam sekoja studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, kur 2000. gadā iegūts bakalaura grāds Teoloģijā un reliģiju zinātnē. 2010. gadā iegūts maģistra grāds Pastorālā teoloģijā Londonas universitātes Heythrop koledžā.

Papildus izglītība: Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas organizētie evaņģēlistu apmācības kursi (1993–1995) un diakonijas darba vadītāju apmācības kursi (1997–2002).

Darba gaitas: 1996.–2002. g. evaņģēliste LELB Jelgavas prāvesta iecirknī. 2000.–2002. g. Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudzes diakonijas darba vadītāja, diakonijas darba koordinatore Jelgavas prāvesta iecirknī. Kopš 2002. gada Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes, arī Rietumanglijas-Velsas draudzes garīgā vadītāja. Kopš ordinācijas mācītājas amatā, 2004. gada 23. maijā, Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas šo draudžu mācītāja.

Kopš 2014. gada aprīļa mācītāja ir pārgājusi uz pusslodzi Londonas draudzē. Otrā pusslodze ir pie Lutheran Church in Great Britain, apkalpojot Sv. Annas draudzi Londonā. 2016. gadā Rietumanglijas-Velsas draudzes aprūpi ir pārņēmis prāvests Dr. Andris Abakuks.

Sabiedriskais darbs: kopš 2004. gada Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā un Baltiešu padomes (The Baltic Council in GB) locekle. Kopš 2005. gada arī Luterāņu padomes (The Lutheran Council in GB) locekle.

Kopš 2020. gada sākuma mācītāja Zikmane kalpo Latvijā Sv. Pestītāja anglikāņu draudzē.

 

 Māc. Elīza Zikmane ar LELBP arhibīskapu emeritu Elmāru E. Rozīti.
      Atpakaļ