Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
trešdiena, 30. 09, 2020
Mūsu dzīves apraksti / Mācītājas
 

mācītāja Zane Blaumane
30.03.2018


Dzimusi: 04.11.1968. Latvijā

Ordinēta: 22.01.1995. Rofantā Rowfant

Draudzes: Apvienotā Londonas un Miera draudze

1995. g. janvāris – 1996. g. oktobris

Par dzīvi

1994. gadā teoloģijas studente Zane Blaumane iebrauca no Latvijas Anglijā, lai turpinātu Londonā savas studijas. 1995. gada sākumā notika Zanes Blaumanes teoloģijas kandidāta darba un zināšanas pārbaude. Pārbaudes komisija vienbalsīgi atzina viņu par piemērotu mācītājas amatam un Baznīcas Virsvaldes prezidijs piekrita viņas ordinācijai pie Baznīcas Pārvaldes Lielbritānijā. 22. janvārī Rofantas baznīcā Apvienotās Londonas latviešu ev. lut. un Miera draudzes organizētā dievkalpojumā archibīskaps Elmārs E. Rozītis ordinēja jauno mācītāju Zani Blaumani.

Līdz 1996. gada oktobrim viņa darbojās kā Pārvaldes vikāre, galvenokārt aprūpējot Apvienoto Londonas un Miera draudzi. Pēc divu gadu iesaistīšanās draudzes darbā un maģistra grāda iegūšanas viņa devās atpakaļ uz Latviju.

 
      Atpakaļ