Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 29. 09, 2020
Reformācijai 500 (1517-2017)
 
80694

Reformācijas pilsētas: pirmais luterāņu dievnams Torgavā
02.09.2017


 

 

Vācu pilsēta Torgava ir viena no svarīgākajām vietām Luteru ģimenes tapšanā.

Torgavas Sv. Marijas baznīcā Luters savulaik vairākkārt sludinājis, arī laulājies ar Katarīnu fon Boru un kristījis savus sešus bērnus. Torgavā ir iekārtota pirmā baznīca saskaņā ar Lutera idejām. Tā ir arī Katarīnas fon Boras miršanas vieta.

Sv. Marijas baznīcā atrodas Katarīnas kaps un memoriāls (attēli zemāk).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torgavā ir arī māja, vāciski saukta „Katharina Luther Stube”, kurā Katarīna pavadīja savas dzīves pēdējās dienas.

Pēc Lutera nāves 1546. gadā Katarīna atradās grūtā finansiālā stāvoklī. Viņai piederēja gan zeme, gan īpašumi, gan arī Augustīniešu klosteris, kurā viņa ar Luteru un bērniem dzīvojusi Vitenbergā, tomēr viņa neguva peļņu no šiem īpašumiem. Luters gan bija novēlējis testamentā visu, kas viņam piederējis, Katarīnai, tomēr Saksijas likumu dēļ Katarīna nevarēja saņemt Lutera mantojumu. Saksijas elektors Jānis Frīdrihs I viņai palīdzēja ar iztikas līdzekļiem, bet tad, kad Vitenbergā sākās tā sauktais melnais mēris, Katarīnai bija jādodas uz Torgavu. Ieradusies tur, viņa nodzīvoja vien dažus mēnešus un nomira 1552. gadā. 

 

Turpat Torgavā, Hartenfelsa pilī, atrodas pirmā protestantisma garā ierīkotā kapela.

Baznīciņa tika celta saskaņā ar Lutera izveidotu dizainu, un Mārtiņš Luters pats 1544. gada 5. oktobrī to inaugurējis, sacīdams:

„Šīs ēkas nodoms ir, lai nekas cits nenotiktu tās iekšienē, izņemot to, ka mūsu dārgais Kungs runās uz mums caur Savu Svēto Vārdu, un mēs, savukārt, runāsim ar Viņu lūgšanā un pateicībā.”

Pirmā protestantu, luterāņu baznīciņa kļuva par modeli turpmāko baznīcu celšanai. Vienkāršais baznīcas interjers, brīvi stāvošs altāris norāda uz to, kādam būtu jābūt protestantu lūgšanas dievnamam. 

 

Hartenfelsa pils (foto)

Pirmā luterāņu kapella (altāris, kapellas ieeeja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atgriezties pie galvenā raksta "Pa Lutera ceļu: LLSTA ceļojuma apraksts"

Foto: LLSTA
      Atpakaļ