Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
otrdiena, 13. aprīlis, 2021
/ Romas Katoļu baznīca
 

2013. gada 11. februārī ticīgos un neticīgos visā pasaulē pārsteidza ziņa par pāvesta Benedikta XVI atkāpšanos. Lai arī šis lēmums bija negaidīts, tomēr neapmierinātība ar pāvesta Benedikta XVI, jeb bijuša kardināla Racingera, teoloģisko kursu pašā katoļu baznīcā jau brieda sen.

Jau 2012. gada vidū portālā www.churchauthority.org sākās parakstu vākšana zem 160 katoļu teologu izveidotas deklarācijas "Autoritāte Katoliskajā baznīcā", kuru šobrīd ir parakstījuši vairāk kā 2000 cilvēki un turpina parakstīt. Deklarācijas atbalstītāju vidū ir pazīstami profesori no katoļu universitātēm visā pasaulē, piemēram, prof. Hanss Kings  un Prof.  Elisabeth Schüssler Fiorenza, ar kuru dzīves gājumiem var iepazīties alfabētiskā secībā mājas lapā.  

Deklarācijas ir radusies no rūpēm par Otrā Vatikāna koncila lēmumu ignorēšanu  Pāvesta Jāņa Pāvila II, un jo īpaši Pāvesta Benedikta XVI laikā. Tajā ir 7 punkti, kas pieprasa reformas gan pāvesta pilnvaru, gan Romas kūrijas uzdevumu izpratnē, gan laju iesaistē, norādot uz Kristu kā centrālo personu un piemēru varas pielietojumā attiecībā pret Dieva tautu. Deklarācija ir pieejama arī latviešu valodā.

Vai deklarācijai ir bijusi ietekme uz pāvesta lēmumu, varam tikai minēt. Taču tai noteikti varētu būt ietekme izdarot izvēli par nākamo pāvestu. „Vai nākamais pāvests būs ideoloģiskais pāvesta Benedikta XVI klons?” jautā viena no mājas lapas autorēm. Pāvesta atkāpšanās ir pavērusi iespēju katoļticīgajiem visā pasaulē pārdomāt – kādu pāvestu tie vēlas.