Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Tradīcija / Sievietes 16.-17.gs.AD
 


Mārtiņš Luters par vispārējo priesterību un par garīgo amatu

1518. g. Skaidrojums "Par 95 tēzēm"

1520.g. Sacerējums "Par kristīga cilvēka brīvību"

1520. g. Sacerējums "Par Jauno Derību"
1520. g. Sacerējums "Baznīcas Babilonijas gūsts"
1520. g. Aicinājums "Vācu tautas kristīgiem augstmaņiem"
1521. g. Sacerējums "Visu rakstu aizstāvībai un paskaidrojumiem" (Defencse and Explanation of all The Articles)
1521. g. Sacerējums "Dr. Lutera iebildumi pret apsūdzību maldos kurus izvirzījis visaugsti skolotais Dieva priesteros Hieronīms Emsera kungs, Maisenes vikārs" 

1521. g. Sacerējums "Par mises nepareizu lietošanu"

1521. g. Sprediķis "Par Evaņģēliju svētdienā pēc Ziemassvētkiem, Lk 2:33-40"
1522. g. Sprediķis "Vasarsvētku otrdienā" (Sermon on Pentacost Tuesday)
1523. g. Sacerējums "Par draudzes kalpotāju pienākumiem"
1523. g. Sprediķis "Par Pētera pirmo vēstuli"
1523. g. Vēstule Prāgas pilsētas birģermeistaram un rātei Bohēmijā "Kā baznīcā ievēlēt un iecelt Dieva vārda kalpu"
1524. g. Aicinājums "Visām Vācijas pilsētu rātēm par kristīgu skolu dibināšanu un uzturēšanu" (To The Councilmen of All Cities in Germany That They Estabilsh and Maintain Christian Schools)
1528. g. Lekcijas "Par 1. Timoteja vēstuli"
1528. g. Sprediķis "Par katehismu"
1531. g. Sprediķis "Par Joēla 2:28"

1533.g.  Sacerējums "VON DER WINKELMESSE UND PFAFFENWEIHE" (Par privāto misi un mācītāju iesvētīšanu)

 


Mārtiņa Lutera ieskatu interpretācijas

Vispārējā priesterība  M. Lutera teoloģijā Dr. theol. J. Cālītis LU TF izdevums Ceļš nr. 57, 2005

Ekumēniskas pārdomas par sieviešu ordinācijas perspektīvām, Sarah Hinlicky Wilson, Asociētā profesore

 

Luteriskās baznīcas identitāte, Prof. Ginters Gasmans


Konfesionālie raksti par iedzimto grēku, garīgo amatu un visu ticīgo priesterību

Augsburgas ticības apliecības apoloģija XIII (VII) ARTIKULS "Par Sakramentu skaitu un to lietošanu"
Augsburgas ticības apliecības apoloģija II ARTIKULS "Par iedzimto grēku"

 


Protestantu teoloģes, reformatores

Katrīna fon Bora

Margereta Fella Foksa

"Sievietes runāšana - attaisnota un pierādīta Rakstos"

 

Katharina Schuetz Zell

Marie Dentiere

 Argula von Gumbah

  


Citi reformatori par sieviešu kalpošanu

Žans Kalvins

Džons Knoks