Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Tradīcija / Sievietes 1.gs. AD
 

Sieviete apustule – Jūnija
15.05.2019

Kā tas ir? Atkal sieviete tiek godāta un pasludināta par uzvarētāju! Atkal mēs, vīrieši, esam likti kaunā. Drīzāk mūs nav jāliek kaunā, bet mums pat pienākas gods. Tas gods, kas mums ir, ir tas, ka mūsu vidū ir tādas sievietes. Bet esam apkaunoti, jo mēs, vīrieši, esam tik tālu aiz viņām... Jo sievietēm tajās dienās bija vairāk dūšas nekā lauvām. /Jānis Hrozostoms (Zeltamute)/

Lasīt vairāk ...


Pirmā evaņģēliste Marija Magdalēna: apustuļu apustule, rehabilitācija aizsākusies, un taisnīgums izplatās
20.04.2019

Dievs pēdējos gados multimediju laikmetā visas pasaules priekšā ir sācis rehabilitēt divas sievietes apustules, Dieva princeses – Mariju Magdalēnu, kas tika vārtīta dubļos un nicināta teju piecpadsmit gadsimtu garumā, un Jūniju, sievieti, kas bija ticīga labu laiku pirms Pāvila un atradās lielā cieņā apustuļu vidū (Rm 16:7).

Lasīt vairāk ...


Sievietes un pirmkristīgā Baznīca, prof. E. Grīšļa komentārs
21.10.2010

Pretstatā, tiešām asā pretstatā, jūdu tradīcijai Jēzus sievietes uzskatīja par līdzvērtīgām vīriešiem. Vai Pāvils mēģināja labot Jēzus mācību? Vai bija reālpolitiķis, teorētiski to atzīstot, bet praksē ierādot otršķirīgu lomu? Vai sievietes ieņēma visus Baznīcas amatus pirmkristīgajā draudzē?

Lasīt vairāk ...


Vīrieši antīkajā periodā un agrīnajā kristietībā
21.10.2010

Kā Jaunās Derības naratīvi raksturo atsevišķus indivīdus kā vīriešus? Kā Jēzus, būdams visu evaņģēliju centrālā figūra, tiek aprakstīts saistībā ar senajiem vīrišķības konceptiem? Kādā veidā Dievs tiek konceptualizēts kā vīrišķs? Kā atsevišķi polemiski teksti konstruē vai netieši pieņem noteiktas idejas par to, ko nozīmē būt vīrietim? Laika un vietas ierobežojumu dēļ autors koncentrēsies uz pēdējo jautājumu, īpaši apustuļa Pāvila vēstuļu kontekstā.

Lasīt vairāk ...


Sievietes grieķu filozofu darbos un Romas civillikumā
21.10.2010

Agrīnā kristīgā Baznīca pirmajos gadsimtos veidojās antīkās kultūras un Romas civillikuma kontekstā. Kāda bija seno grieķu filozofu mācība par dzimumu attiecībām? Kas un kādā veidā atspoguļojās Romas civillikumā?

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2019 (2)   
2010 (3)