Pārdomām par sieviešu ordināciju
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 21. oktobris, 2021
Tradīcija / Sievietes 2.-11.gs.AD
 

Citāti no Baznīctēvu darbiem par sieviešu kalpošanu baznīcā un sievietes izpratni (antropoloģija)

Sv. Lionas Irenejs, Mazāzija, Gallija (ap 140–203)

PRET HERĒZĒM 5,21  14. FRAGMENTS  32. FRAGMENTS  55. FRAGMENTS

Pētījumi par Baznīctēvu darbiem sieviešu izpratnē un kalpošanā

JAUNAVAS MARIJAS TĒLS FEMINISMA TEOLOĢIJĀ Anita Filipsone, Dr. theol., un Inta Jakāne, Mag. theol.


BAZNĪCTĒVI UN VIŅU ATTIEKSME PRET SIEVIETI BAZNĪCĀ, Una Strode, Mag.theol.


Baznīcas mātes

TUKSNEŠU MĀTES

Amma SYNLECTICA, Amma SARAH, Amma MELANNIA


MARTĪRES

PERPETUA, FELICITA, BLANDINA (177. AD), SV. SOPHIA MARTĪRE (137. AD), SV. SABINA (124. AD) 


TEOLOĢES UN VADĪTĀJAS

MACRINA jaunākā (328.-380. AD), sieviešu kopienas dibinātāja Austrumu Baznīcā, Bazila Lielā un Nisas Gregora māsa

OLYMPIA (366.-408.AD), diakonese Konstantinopolē, klostera dibinātāja sievietēm

MARCELLA, (325.-410. AD), skolotāja un teoloģe Romā, mājas baznīcas dibinātāja un vadītāja sievietēm, atzīta no Hieronīma

PAULA, (347.-404. AD), nākusi no MARCELLAS baznīcas Romā, asistēja Hieronīmam Bībeles tulkošanā uz latīņu valodu

THEODORA I, (500.-548. AD), kristīgā imperatora Justīna sieva, kā imperatrise arī bija Baznīcas galva un dalīja tiesības iecelt Baznīcas vadītājus. St. Prudentia Basilikā Romā freskās ir attēlota "Theodora Episkopa", iespējams, viņa.

HILDA, (614.-690. AD), dubultā klostera (vīriešiem un sievietēm paralēli) Jorkšīrā, slavena teoloģijas un literatūras izglītības centra dibinātāja un vadītāja

HILDEGARDE NO BINGENAS, (1098.-1179. AD), abate Vācijā, mistiķe, teoloģe


GARĪGĀS VADĪBAS TRADĪCIJA ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ, Marika Zelča-Čerāne, MBA, MA

 

Baznīcas senie kanoni par sieviešu kalpošanu

SVĒTO APUSTULU NOLIKUMI Constitutiones Apostolorum

Διαταγα τν γίων ποστόλων δι Κλήμεντος

381. AD

STATUTA ECCLESIAE ANTIQUA 476-485.AD